Huyện Tháp Mười nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 03/08/2022 10:14:24

ĐTO-Ngày 2/8, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đến huyện Tháp Mười kiểm tra công tác CCHC 6 tháng đầu năm. Đoàn đi kiểm tra thực tế tại xã Trường Xuân và thị trấn Mỹ An.


Kiểm tra công tác Văn thư - Lưu trữ xã Trường Xuân

Từ đầu năm đến nay, UBND huyện Tháp Mười tập trung chỉ đạo các ban, ngành huyện và các xã, thị trấn thường xuyên theo dõi, thực hiện hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao trên phần mềm giao việc; thực hiện chuyển đổi số; hoàn thành trước hạn và đúng hạn 20/20 nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Đến nay, huyện có 61/61 đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, phần mềm một cửa điện tử, ứng dụng phòng họp không giấy trong các cuộc họp, hội nghị của UBND huyện.

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện CCHC, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, mô hình dịch vụ công ích, mô hình hẹn giờ giải quyết thủ tục hành chính tại nhà, Tổng đài 1022 tỉnh... mang lại hiệu quả tích cực, được các ngành, các cấp, cán bộ, công chức, viên chức chung tay thực hiện. Năm 2022 huyện đã triển khai thực hiện thêm mô hình “3 trong 1” về cấp giấy chứng tử, xóa tên người mất trong sổ hộ khẩu và chi trả mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội; mô hình tiếp nhận và trả kết quả tại nhà trên lĩnh vực Bảo trợ xã hội gắn với mô hình “5 trong 1”. 6 tháng đầu năm, cấp xã tiếp nhận hơn 17.000 hồ sơ, giải quyết trước và đúng hạn đạt 99%; cấp huyện tiếp nhận hơn 2.100 hồ sơ, trong đó trực tuyến trên 940 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt trên 98%.


Kiểm tra công tác cải cách hành chính thị trấn Mỹ An

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các địa phương, đơn vị cần xây dựng báo cáo CCHC bảo đảm số liệu chính xác, đầy đủ kết quả thực hiện; chỉ đạo cụ thể từng công chức phải khắc phục các mặt còn hạn chế; các văn bản chỉ đạo điều hành phải bảo đảm các nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời rà soát, cập nhật tiến độ thực hiện các nhiệm vụ CCHC đã đề ra trong các tháng cuối năm để kịp thời giải quyết các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng năm 2022.

 N.LONG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn