Rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trên lĩnh vực đăng ký xe

Cập nhật ngày: 19/08/2022 06:06:36

ĐTO - Theo Quyết định số 3191/QĐ-BCA ngày 10/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố các thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, TTHC được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Trong đó, quy định Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh thực hiện 7 TTHC lĩnh vực đăng ký xe cấp tỉnh.


Phòng Cảnh sát giao thông tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến. 
Ảnh: Thanh Thảo

Nhằm tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí và thời gian đi lại cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ phấn đấu rút ngắn thời gian giải quyết đối với 5/7 TTHC. Các thủ tục như: Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu; đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh; đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh; đổi giấy chứng nhận đăng ký xe; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Trước đây, quy định là 2 ngày sẽ rút ngắn xuống còn 1 buổi làm việc (tính từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ).

Thanh Thảo

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn