Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại để xây dựng Chính phủ số

Cập nhật ngày: 15/09/2022 16:43:10

http://baodongthap.com.vn/database/video/20220915044355hoinghiso.mp4

 

ĐTO - Sáng ngày 15/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tham dự tại điểm cầu Đồng Tháp.


Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa phát biểu tham luận tại điểm cầu Đồng Tháp

Theo Văn phòng Chính phủ, từ năm 2021 đến nay đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 1.760 quy định về kinh doanh tại 143 văn bản quy phạm pháp luật. Một số bộ, cơ quan thực hiện tốt việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định về kinh doanh. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa hơn 1.100 quy định của 9 bộ, cơ quan. Đến nay, cả nước thành lập tổng số 11.700 Bộ phận Một cửa các cấp để tiếp nhận, giải quyết TTHC, trong đó có 56 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh; tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, cơ quan, địa phương hơn 6.520 TTHC.

Việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử được triển khai quyết liệt tại nhiều bộ, ngành, địa phương. Qua đó giúp giảm chi phí, thời gian xử lý, nâng cao năng suất lao động, tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm đơn vị, cá nhân trong giải quyết công việc. Cụ thể, 90% các cơ quan xử lý công việc trên môi trường điện tử, 70% lãnh đạo các cấp sử dụng chữ ký số cá nhân trong gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường điện tử.

Tham gia phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa thông tin, Đồng Tháp tiếp tục đổi mới và thực hiện tốt các mô hình cải cách TTHC đã triển khai, được người dân, doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ như: mô hình “Cà phê doanh nhân - doanh nghiệp”; Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022; Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công; mô hình kết hợp Dịch vụ công trực tuyến gắn với Bưu chính công ích; mô hình công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến. Tỉnh chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực; xây dựng văn hóa ứng xử trong giao tiếp với người dân, doanh nghiệp; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác chuyên môn để hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ bị hủy, trả, giảm thời gian và chi phí đi lại của công dân.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cải cách hành chính luôn được Đảng, Nhà nước xác định là khâu quan trọng nhằm xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, vì sự phát triển của đất nước. Hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành là công cụ quan trọng trong đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại; trụ cột quan trọng trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Theo Thủ tướng, để thực hiện thành công nhiệm vụ quan trọng này, rất cần có đổi mới về nhận thức, tư duy lẫn hành động của người dân, doanh nghiệp, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

DƯƠNG ÚT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn