Đầu mối tiếp nhận thông tin theo Mô hình “Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính” tại Trung tâm Hành chính tỉnh

Cập nhật ngày: 10/08/2023 11:03:38

ĐTO - Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Mô hình “Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính”, Trung tâm Hành chính công tỉnh cho biết, đầu mối tiếp nhận thông tin hỗ trợ công dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư đăng ký trước lịch làm việc tại buổi gặp gỡ là: Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp, gồm các kênh: Số điện thoại Tổng đài 0277 1022; Facebook 1022 Đồng Tháp; Zalo 1022 Đồng Tháp; Website 1022.dongthap.gov.vn; Email 1022@dongthap.gov.vn; ứng dụng e-DongThap hoặc số điện thoại Trung tâm 3.89.89.89

Các cá nhân, tổ chức cần cung cấp đầy đủ thông tin về cá nhân/doanh nghiệp, địa chỉ, nội dung cần gặp và các thông tin có liên quan để tiện cho việc đăng ký thông tin, liên hệ xác nhận tham gia… Qua đó, các cơ quan chức năng chủ động chuẩn bị các nội dung, tài liệu có liên quan đến quy trình giải quyết các hồ sơ TTHC nhằm giúp cho việc tiếp xúc của lãnh đạo tỉnh đạt được kết quả cao.

Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo tỉnh sẽ trực tiếp trao đổi với người dân, doanh nghiệp đang thực hiện TTHC tại khu vực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc Trung tâm để lắng nghe, trao đổi, ghi nhận và chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn