Huyện Lấp Vò

Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 25/10/2023 13:20:00

ĐTO - Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, Nhà nước, thời gian qua, huyện Lấp Vò triển khai đồng bộ với mục đích nâng cao chất lượng quản lý, điều hành công việc, phục vụ Nhân dân của cơ quan hành chính nhà nước. Qua đó góp phần tạo động lực thúc đẩy, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả xã Vĩnh Thạnh

Theo UBND huyện Lấp Vò, thời gian qua, địa phương tập trung thực hiện tốt các nội dung như: cải cách thủ tục hành chính, cải cách thể chế, cải cách hành chính công, hiện đại hóa hành chính... Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm nâng cao hiệu quả các mô hình CCHC như: mô hình “Công dân không viết” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện và xã, thị trấn; mô hình “Đội văn minh công sở” trên địa bàn huyện Lấp Vò; mô hình “Trực tiếp đến giải quyết hồ sơ đăng ký khai tử, xóa thường trú và mai táng phí tại nhà cho các hộ gia đình không may có người thân qua đời trên địa bàn xã Hội An Đông”; mô hình “Phát huy linh hoạt hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho công dân sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 và trả kết quả tại nhà trên lĩnh vực hộ tịch trên địa bàn xã Tân Mỹ”. Từ đó, tạo lòng tin cho Nhân dân khi đến liên hệ xử lý công việc hành chính.

Nhằm tạo thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân được biết, đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện nêu gương thực hiện đăng ký tài khoản công dân điện tử và sử dụng tài khoản này để thực hiện các thủ tục hành chính cá nhân.

Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo các ngành, địa phương thường xuyên kiểm tra, rà soát và đôn đốc các cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã trong việc triển khai áp dụng tốt hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trên hệ thống đạt từ 98% trở lên và tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt từ 50% trở lên.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến của huyện đạt 75,1%; tiến độ giải quyết thủ tục hành chính đạt 87,26%; công khai, minh bạch đạt 82,7%; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 95,7%...

 Thời gian qua, huyện tập trung triển khai, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đến nay, 100% cán bộ, công chức có máy tính sử dụng. Đồng thời triển khai kịp thời các văn bản của tỉnh liên quan đến chính quyền số; thực hiện đảm bảo an toàn thông tin. Tình hình thực hiện phần mềm dùng chung của tỉnh: quản lý văn bản iDesk; một cửa điện tử; báo cáo; giao việc; chứng thư số; thư điện tử công vụ tỉnh; nộp thuế có sử dụng chữ ký số qua mạng; 100% các văn bản đi, đến. Ngoài ra, huyện tập trung cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công...

Bà Trương Thị Diệp - Phó Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò chia sẻ: “Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả Kế hoạch CCHC năm 2023. Trong đó, tiếp tục nâng cao vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn về tập trung điều hành thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác CCHC thuộc ngành, đơn vị, địa phương phụ trách. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước, nhất là việc áp dụng thực hiện các phần mềm quản lý văn bản iDesk, phần mềm một cửa... Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện mô hình “Công dân không viết” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả” huyện và xã, thị trấn; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền CCHC với nhiều hình thức, kênh thông tin phong phú, đa dạng; công khai TTHC; tiếp tục triển khai việc xây dựng mô hình mới trong thực hiện công tác CCHC năm 2023, chú trọng đến mô hình thực hiện chính quyền điện tử, chính quyền số...”.

NHẬT NAM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn