Huyện Hồng Ngự thực hiện tốt chủ trương “Đồng hành cùng doanh nghiệp”

Cập nhật ngày: 09/07/2024 16:24:30

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240709042340dt2-2.mp3

 

ĐTO - Thời gian qua, chính quyền, ban, ngành của huyện Hồng Ngự luôn năng động trong quản lý điều hành và tích cực hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 229 ngày 20/6/2023 của UBND tỉnh về tiếp tục cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023. Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, UBND huyện Hồng Ngự ban hành nhiều văn bản như: tăng cường xử lý, ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tuyên truyền chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 80 ngày 26/8/2021 của Chính phủ trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2024; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp... phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.


Hoạt động của Công ty TNHH may mặc Thanh Tú tọa lạc xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự

Trong 10 chỉ số thành phần của Chỉ số PCI, tính năng động và tiên phong của chính quyền là chỉ số có ý nghĩa quan trọng để đánh giá khả năng quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong việc tạo điều kiện, hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển. Đồng thời đo lường tính sáng tạo của lãnh đạo trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật của Nhà nước. Theo đó, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để hạn chế việc người dân, doanh nghiệp đi lại, tiếp xúc trực tiếp với các cơ quan hành chính.

Các cơ quan chuyên môn phối hợp Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND huyện Hồng Ngự nâng cao hiệu quả công tác cập nhật, theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, đặc biệt chú trọng các nhiệm vụ liên quan đến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp về dịch vụ điện, nước, hạ tầng giao thông, nguồn lao động. Tham mưu tổ chức các buổi gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp để lắng nghe phản ánh, kiến nghị, nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp liên quan đến vấn đề về thủ tục xây dựng, thuế, chính sách hỗ trợ và TTHC liên quan đến doanh nghiệp. Ngoài ra, UBND huyện Hồng Ngự chỉ đạo các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn chủ động giải quyết công việc theo thẩm quyền, không đùn đẩy trách nhiệm; phát huy tính năng động, tiên phong, sáng tạo của lãnh đạo các cấp trong thực thi chính sách pháp luật nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, huyện Hồng Ngự được UBND tỉnh chấp thuận nhà đầu tư, chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và được chấp thuận hình thức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất đối với 8 dự án. Song song đó, huyện Hồng Ngự huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư hạ tầng phát triển đô thị, hạ tầng phát triển kinh tế, nhất là hoàn chỉnh các thủ tục nhằm kêu gọi đầu tư các dự án trọng tâm của huyện. Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tỉnh huy động nguồn vốn, nguồn lực thực hiện dự án xây dựng Quốc môn - Cửa khẩu quốc tế Thường Phước và các công trình cụm dân cư Thường Phước tại Cửa khẩu quốc tế Thường Phước theo phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1247 ngày 15/11/2022 của UBND tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 66 ngày 15/2/2024 của UBND huyện Hồng Ngự về phát triển doanh nghiệp và dự án khởi nghiệp, tính từ đầu năm đến tháng 6/2024, toàn huyện có 28 công ty, doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn gần 80 tỷ đồng, 69 hộ kinh doanh cá thể thành lập mới với số vốn 199 tỷ đồng. UBND huyện Hồng Ngự cùng các đơn vị liên quan tiếp tục cụ thể hóa thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phát triển kinh tế tư nhân nói chung và phát triển doanh nghiệp nói riêng, cũng như đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư. Đồng thời thường xuyên rà soát, cập nhật các khó khăn, vướng mắc để có giải pháp kịp thời tháo gỡ, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư...

Trong thời gian tới, UBND huyện Hồng Ngự đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo và tiên phong của lãnh đạo các cấp chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức trong việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và nâng cao kỹ năng điều hành, tăng tính năng động, thể hiện rõ nét hơn mức độ thân thiện giữa chính quyền với doanh nghiệp. Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng đối thoại doanh nghiệp, giải quyết dứt điểm các ý kiến kiến nghị, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp còn tồn đọng, nhất là thực hiện tốt chủ trương “Đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh thực hiện cải cách TTHC, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa theo thẩm quyền các TTHC song song với công tác tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần để tạo thuận lợi, giảm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp khi gia nhập thị trường và thực hiện các quy định của Nhà nước. Chú trọng giám sát và xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức về các khoản chi phí không chính thức từ doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, giải quyết TTHC về đất đai, thuế...

NGỌC TÂM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn