Nâng cao năng lực công tác, thực thi công vụ cho cán bộ, công chức xã

Cập nhật ngày: 31/05/2013 17:03:34

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức (CBCC) xã giai đoạn 2013 -2015 thực hiện Quyết định số 1965/QĐ-TTg.

Mục tiêu chung của Kế hoạch là trong thời gian 3 năm, tổ chức bồi dưỡng CBCC xã gồm 13 chuyên đề theo bộ tài liệu do các Bộ, ngành Trung ương biên soạn và ban hành; nhằm trang bị các kiến thức, kỹ năng theo chức danh, vị trí làm việc của CBCC xã để hoàn thiện dần và nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu của công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực thi công vụ cho CBCC xã trong thời gian tới.

Đối tượng được bồi dưỡng là cán bộ xã bao gồm: Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; Chủ tịch: Ủy ban MTTQ, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đối tượng là công chức xã bao gồm 7 chức danh: Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự; Văn phòng - thống kê; Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch; Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường; Văn hóa - xã hội.

Theo Kế hoạch, đến năm 2015, bồi dưỡng 3.695 lượt CBCC xã, được biên chế thành từng lớp, đối tượng phù hợp với các chuyên đề do các giảng viên nguồn của tỉnh trực tiếp giảng dạy; thời gian tổ chức lớp không làm ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ nhân dân. Sau khi kết thúc khóa học, các học viên đủ điều kiện theo quy định sẽ được cấp giấy chứng nhận.

UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, trường và UBND huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trong đó, Sở Nội vụ tổ chức triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở: Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong tổ chức, thực hiện kế hoạch...

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn