Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra văn bản trước kỳ họp đột xuất

Cập nhật ngày: 28/03/2023 14:33:03

http://baodongthap.com.vn/database/video/20230328023527hdcd20231.mp4

 

ĐTO - Để chuẩn bị cho kỳ họp đột xuất lần thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, ngày 28/3, ông Tô Hoàng Khương - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì cuộc họp thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn tham dự.


Các đại biểu dự thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế
- ngân sách

Đối với dự thảo Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ đô thị hóa năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 30m2 sàn/người, phương án sử dụng đất đến năm 2030… Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn tiếp thu ý kiến đóng góp, yêu cầu cơ quan chuyên môn trình điều chỉnh, bổ sung nội dung.

Về dự thảo Nghị quyết thông qua chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, qua thẩm tra, các đại biểu thống nhất thông qua kế hoạch với tổng số vốn hơn 132 tỷ đồng, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị cơ quan trình điều chỉnh bố cục dự thảo nghị quyết theo ý kiến đóng góp của đại biểu. Qua thẩm tra dự thảo Nghị quyết về thông qua phương án giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 do tỉnh quản lý và phân bổ (đợt 5), Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất giao bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn với số vốn hơn 472 tỷ đồng.

Ngoài ra, các đại biểu thống nhất với dự thảo Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (vốn bổ sung hơn 64 tỷ đồng); dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp...

DƯƠNG CẦM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn