HUYỆN TÂN HỒNG

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên

Cập nhật ngày: 26/03/2023 05:57:12

ĐTO - Năm 2022, Huyện ủy Tân Hồng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII và Chương trình hành động số 42 ngày 6/12/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên (ĐV) trong giai đoạn mới. Các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện Quy định số 49-QĐ/TW ngày 20/12/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Hướng dẫn số 20 ngày 27/7/2022 của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề cụ thể thi hành Quy định số 49-QĐ/TW; Hướng dẫn số 11 ngày 19/9/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy thí điểm thực hiện mô hình “Tổ đảng nơi ĐV đi lao động, làm việc xa nơi cư trú”.


Đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh (bìa trái) và đồng chí Nguyễn Minh Ngọc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng (bìa phải) khảo sát thực tế việc triển khai thực hiện công trình giao thông trên địa bàn huyện biên giới

Huyện ủy Tân Hồng đã tổ chức sơ kết, đánh giá 1 năm thực hiện Kết luận số 205 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03 ngày 1/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 54 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng về kết nạp ĐV giai đoạn 2021 - 2025. Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; duy trì việc phân công các đồng chí Huyện ủy viên, đảng ủy viên dự sinh hoạt chi bộ khóm, ấp. Đồng thời tổ chức cho đồng chí Bí thư, các Phó Bí thư Huyện ủy gặp gỡ, trao đổi với đồng chí Bí thư Chi bộ ấp, khóm. Qua đó, kịp thời động viên, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và định hướng công tác xây dựng chi bộ ấp, khóm trong sạch, vững mạnh.

Các cấp ủy quan tâm tạo nguồn kết nạp ĐV, trong năm 2022 đã mở 2 lớp nhận thức về Đảng, có 151 quần chúng ưu tú tham gia, kết nạp 104 ĐV (đạt 101%), nâng tổng số ĐV toàn huyện lên 3.328 đồng chí (chiếm 4,39%) so với dân số. Huyện ủy Tân Hồng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quy định 213 của Bộ Chính trị khóa XII về trách nhiệm của ĐV đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú. Bên cạnh đó, các cấp ủy thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ ĐV theo tinh thần Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư khóa XII. Địa phương hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, ĐV và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022 với kết quả thực chất hơn, phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác của từng tập thể, cá nhân.

Toàn huyện Tân Hồng có 27/27 tổ chức cơ sở đảng; 171/173 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; 89 tập thể lãnh đạo, quản lý và 2.816 cá nhân đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá. Kết quả đánh giá, xếp loại đối với tổ chức cơ sở đảng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ 26/27 (chiếm 96,29%) tổ chức đảng. Trong đó, có 5 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 19,23%) tổng số tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 1 tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 3,71%). Đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở: Hoàn thành tốt nhiệm vụ 147/171 (chiếm 85,97%), trong đó có 24 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 16,33% tổng số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với tập thể lãnh đạo, quản lý: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 14/89 (chiếm 15,73%); hoàn thành tốt nhiệm vụ 73/89 (chiếm 82%); hoàn thành nhiệm vụ 2/89 (chiếm 2,47%). Đối với ĐV: Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.682 ĐV (chiếm 95,24%), trong đó ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 392 đồng chí (chiếm 14,62%) tổng số ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ 105 đồng chí (chiếm 3,73%).

Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm thực hiện, nhất là chú trọng giám sát thường xuyên, qua đó giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và ĐV; ngăn ngừa, hạn chế khuyết điểm, vi phạm; tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn