Các cấp Hội Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo có hiệu quả

Cập nhật ngày: 18/09/2022 11:08:53

ĐTO - Thời gian qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn tỉnh thường xuyên quan tâm đến công tác giảm nghèo, xóa nhà tạm, nâng cao mức sống hội viên gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận.


Hội viên Cựu Chiến binh xã Long Thuận (huyện Hồng Ngự) hỗ trợ nhau phát triển kinh tế từ mô hình nuôi heo rừng sinh sản

Trước tiên, Thường trực Hội CCB tỉnh phân công đồng chí Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh phụ trách về kinh tế, trực tiếp chỉ đạo Ban Kinh tế - Đời sống; Hội CCB 12 huyện, thành phố làm tốt công tác rà soát, thống kê tình hình đời sống, nhà ở trong hội viên để làm cơ sở xây dựng các kế hoạch giảm nghèo, xóa nhà tạm; nhận ủy thác nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội để tuyên truyền, tổ chức thực hiện sát với điều kiện ở cơ sở. Hội CCB tỉnh tiếp tục nhân rộng mô hình “CCB xây dựng cuộc sống ấm no bền vững” cấp tỉnh và xoay vòng ở các huyện, thành phố được 13 cuộc với hơn 2.400 cán bộ, hội viên gặp gỡ, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong sản xuất kinh doanh, góp phần giảm nghèo và vươn lên có cuộc sống ổn định.

Tùy theo điều kiện, thế mạnh của địa phương, Hội CCB các cấp chọn xây dựng các mô hình phù hợp như: 3 +1; 5+1; 9 +1; phân công 3, 5 hoặc 9 hội viên khá, giàu giúp 1 hội viên nghèo về tiền, cây, con giống, kỹ thuật sản xuất, giải quyết lao động… được phát triển mạnh mẽ ở hầu hết các chi hội tại các huyện: Lấp Vò, Tháp Mười, Châu Thành, Cao Lãnh... Kết quả, tổng số hộ nghèo năm 2017 là 632 hộ (chiếm 3,54% trong tổng số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh), đến đầu năm 2022 giảm xuống còn 62 hộ (chiếm 0,36%, giảm 570 hộ); tổng số nhà tạm năm 2017 là 1.102 căn, đến nay đã xóa nhà tạm đạt 100% và hiện cơ bản không còn nhà tạm trong hội viên CCB. Nhìn chung, phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cũng như thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Út – Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết, Hội CCB tỉnh luôn xác định xây dựng NTM là một quá trình thực hiện thường xuyên và liên tục. Do đó, Hội CCB tỉnh thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện, những xã đạt chuẩn NTM cần tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao. Những kết quả đạt được trong xây dựng NTM trên địa bàn thời gian qua có sự đóng góp tích cực của cán bộ, hội viên CCB và Cựu quân nhân. Đặc biệt, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thi văn minh”, toàn tỉnh có hơn 1.450 hộ hội viên hiến gần 400.000m2 đất với tổng trị giá lên đến hàng trăm tỷ đồng để xây dựng hạ tầng nông thôn; tham gia bắc mới hơn 120 cây cầu, sửa chữa gần 200 cây cầu nông thôn; thi công mới và sửa chữa hơn 740km đường,... Thông qua việc CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã góp phần tăng cường đoàn kết, gắn bó đồng đội, thúc đẩy hoạt động tình nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách và xây dựng Hội trong sạch vững mạnh.

Hội CCB tỉnh đã tổ chức tổng kết các phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “CCB gương mẫu” và phong trào thi đua khác của CCB. Qua đó, kịp thời khen thưởng cho 284 tập thể và 2.814 cá nhân để thúc đẩy và phát triển các điển hình tiên tiến, nhất là phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên địa bàn tỉnh. Được sự thống nhất của UBND tỉnh, Hội Doanh nhân CCB tỉnh được thành lập vào ngày 19/8/2019 với 155 hội viên và 12 Chi hội ở huyện, thành phố đã ổn định về mặt tổ chức, đi vào hoạt động hiệu quả với các nhiều ngành nghề sản xuất kinh doanh. Qua đó, tạo mối liên kết trao đổi trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm ra thị trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vất vật chất lẫn tinh thần của hội viên CCB trên địa bàn tỉnh.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn