Phân công cấp ủy viên phụ trách giám sát công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới

Cập nhật ngày: 17/09/2022 05:57:42

ĐTO - Ban Thường vụ Huyện ủy Lấp Vò vừa có văn bản yêu cầu các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy chưa hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên theo kế hoạch năm 2022 báo cáo kết quả thực hiện, trong đó đánh giá kết quả triển khai thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên tại địa phương, đơn vị. Đồng thời báo rõ chỉ tiêu số lượng phát triển Đảng, giải pháp tổ chức thực hiện; nội dung công việc và các mốc thời gian hoàn thành để bảo đảm đơn vị hoàn thành chỉ tiêu năm 2022. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng yêu cầu các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên đạt số lượng và đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định Điều lệ Đảng. Phân công cấp ủy viên phụ trách giám sát, cùng với chi bộ thực hiện tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên năm 2023. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, đơn vị phát động nhiều phong trào, xây dựng mô hình hoạt động có hiệu quả. Qua đó, phát hiện những đoàn viên, hội viên ưu tú để tạo nguồn, bồi dưỡng giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Thực hiện Kế hoạch số 5 ngày 8/2/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Lấp Vò về lãnh đạo công tác phát triển đảng viên năm 2022, tính đến ngày 31/8/2022, huyện Lấp Vò đã kết nạp được 168 đảng viên mới (đạt 66,14%) so với kế hoạch đề ra.

DŨNG CHINH

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn