HUYỆN LẤP VÒ

Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác dân vận

Cập nhật ngày: 29/12/2022 17:44:23

ĐTO - Qua 1 năm thực hiện Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy khóa XI về “Tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác dân vận đến năm 2025” trên địa bàn huyện Lấp Vò đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật, các thành viên trong hệ thống dân vận đã phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân trên địa bàn.


Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy huyện trực tiếp tiếp xúc, đối thoại với người dân tại xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò

Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lấp Vò đã lãnh đạo thực hiện công tác dân vận trên địa bàn có trọng tâm, trọng điểm. Các cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong huyện xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện với nhiều hình thức phù hợp, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về vai trò, vị trí và trách nhiệm của hệ thống chính trị đối với công tác dân vận. Các cấp chính quyền tổ chức thực hiện tốt sự chỉ đạo của cấp ủy về công tác dân vận, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại trực tiếp... đã kịp thời giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Thường trực Huyện ủy Lấp Vò đã cho chủ trương thực hiện thí điểm củng cố Tổ Nhân dân tự quản tại 2 xã: Tân Mỹ và Tân Khánh Trung theo hướng bố trí các Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ấp làm Tổ trưởng Tổ Nhân dân tự quản (đối với các tổ hoạt động chưa tốt) để nâng cao chất lượng hoạt động. Thống nhất cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung, giải pháp theo phương châm “Chăm chỉ, tự lực, hợp tác” trong xây dựng vùng sản xuất màu trọng điểm giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn xã Mỹ An Hưng A. Đặc biệt, hằng năm, BTV Huyện ủy chỉ đạo, định hướng cho Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện Lấp Vò về các nội dung công việc xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị cần thực hiện tại địa phương như: xây dựng sổ tay phát động hộ gia đình tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; các mô hình “Dòng sông không rác”, “Chợ dân sinh hạn chế sử dụng rác thải nhựa”, “Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp”, “Cánh đồng kiểu mẫu”...

Định kỳ 6 tháng, năm, BTV Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện để nắm tình hình Nhân dân. Đồng thời kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và định hướng những công việc cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Phân công Ban Dân vận Huyện ủy chịu trách nhiệm chính tham mưu nội dung làm việc, thành phần tham dự là các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, UBND huyện và Trưởng, phó Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện. Sau hội nghị, BTV Huyện ủy ban hành Thông báo kết luận về tình hình Nhân dân và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. BTV Huyện ủy lãnh đạo Đảng ủy xã, thị trấn định hướng hàng tháng, các chi bộ khóm, ấp đề ra nhiệm vụ công tác dân vận. Thông qua cuộc họp thường kỳ của UBND huyện, Thường trực Huyện ủy tham dự để lãnh đạo và chỉ đạo UBND huyện thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường gặp gỡ, đối thoại với Nhân dân, chú trọng tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

BTV Huyện ủy chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với UBND huyện xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận chính quyền đạt nhiều kết quả tích cực. Thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở khá chặt chẽ. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát hoạt động của chính quyền. Các cấp ủy trên địa bàn huyện Lấp Vò thường xuyên quan tâm lãnh đạo chính quyền thực hiện tốt công tác dân vận theo tinh thần Chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận chính quyền. Các cấp chính quyền tập trung xây dựng bộ máy thật sự trong sạch, vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân về mọi mặt, thể hiện đầy đủ tinh thần, trách nhiệm trước Nhân dân, tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; không ngừng đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa liên thông”, thực hiện mô hình dịch vụ hành chính công, giúp giải quyết kịp thời yêu cầu của Nhân dân, góp phần thực hiện tốt công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện.

TIẾN ĐẠT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn