Công tác dân vận các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp đạt nhiều kết quả tích cực

Cập nhật ngày: 29/02/2024 15:12:50

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240229061225mobifone_audio_1709205128720.mp3

 

ĐTO - Thời gian qua, Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố (viết tắt các cơ quan, đơn vị, địa phương) tiếp tục triển khai quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy liên quan đến công tác dân vận, dân vận chính quyền. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp.


Người dân được hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính 
tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng

UBND tỉnh thường xuyên rà soát, sửa đổi quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn làm cơ sở đánh giá, xếp loại công tác dân vận đối với UBND huyện, thành phố và sở, ngành tỉnh. Điểm nổi bật trong công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp là việc thực hiện cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực. Các cơ quan, đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp, tiêu biểu như mô hình “Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính” tại Trung tâm Hành chính công giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính bước đầu mang lại hiệu quả. Qua đó, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp về bộ máy công quyền, xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, Sở Công Thương triển khai công tác dân vận chính quyền sát với điều kiện, tình hình thực tế tại cơ quan. Nổi bật, Đảng ủy lãnh đạo Ban Giám đốc Sở Công Thương triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của ngành và đóng góp vào tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh trong năm 2023, đạt 5,66%. Trong đó, khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 5,33%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 4,30%; khu vực thương mại - dịch vụ tăng 7,15%. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 1.250 triệu USD với 2 mặt hàng chủ lực là gạo và thủy sản. Đặc biệt, Chỉ số PCI năm 2022 của tỉnh tiếp tục đạt kết quả khá tốt (xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố) và Đồng Tháp có 15 năm liên tục được xếp trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành xuất sắc nhất cả nước.


Đoàn viên Chi đoàn Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước (xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự) giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai

Bên cạnh đó, công tác dân vận trong lực lượng vũ trang tiếp tục phát huy hiệu quả, an ninh biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Các chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa lực lượng vũ trang với Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội đạt được nhiều kết quả thiết thực. Duy trì, phát huy hiệu quả nhiều mô hình, phong trào “Dân vận khéo” tiêu biểu như: “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Bộ đội về làng”, “Đội hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, đại đoàn kết, đồng đội”, “Hỗ trợ gia đình quân nhân phát triển kinh tế”... mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật là mô hình “Tết Quân-Dân” năm 2024 với tổng kinh phí vận động trên 81 tỷ đồng thực hiện ở 34 xã, phường trong tỉnh đã thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân Đất Sen hồng. Đặc biệt, thông qua các công trình, phần việc tại địa bàn dân cư, thu hút đông đảo người dân địa phương tham gia đóng góp tài lực, vật lực, nhân lực cùng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đạt nhiều kết quả. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức và phương pháp phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn giữa Mặt trận Tổ quốc với chính quyền các cấp, góp phần huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh trật tự địa phương.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn