Đồng chí Nguyễn Thị Liệp tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tam Nông

Cập nhật ngày: 08/07/2024 13:50:24

ĐTO - Trong 2 ngày (7 - 8/7), tại hội trường UBND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện Tam Nông tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN huyện Tam Nông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đến dự có các đồng chí: Đinh Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Phan Văn Hợp - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đoàn Thị Nghiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện; các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội huyện; Đảng ủy các xã, thị trấn và 167 đại biểu chính thức đại diện các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Tam Nông.


Quang cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tam Nông nhiệm kỳ 2024 - 2029

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở. Vai trò, vị trí của MTTQ ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư phát huy hiệu quả rõ nét; toàn huyện duy trì hoạt động 728 Tổ Nhân dân tự quản với hơn 28.300 hộ thành viên và 12 Hội quán với 499 thành viên có cùng ngành nghề, lĩnh vực. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân được nâng cao, thu hút đông đảo người dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do hệ thống MTTQ triển khai như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Dân vận khéo”, “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”,… gắn với các chương trình, đề án trọng tâm của huyện. Hệ thống Mặt trận từ huyện đến cơ sở thường xuyên góp ý kiến xây dựng cấp ủy, chính quyền bằng nhiều hình thức; củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Đồng chí Đoàn Thị Nghiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát biểu tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ủy ban MTTQVN huyện Tam Nông tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tích cực, thiết thực và hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đồng thời phát động xây dựng và phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, có 100% khu dân cư được công nhận Khu dân cư “An ninh - An toàn - An dân”, 100% Ủy ban MTTQVN các cấp tham gia thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của MTTQ; tập trung huy động các nguồn lực phấn đấu xóa 100% nhà tạm thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được công nhận theo chuẩn nghèo hàng năm…


Các đại biểu biểu quyết thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, đồng chí Đoàn Thị Nghiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả Ủy ban MTTQVN các cấp huyện Tam Nông đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Tam Nông tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò trong công tác tập hợp Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Tăng cường tham mưu tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc cụ thể hóa các tiêu chuẩn đạo đức, các quy tắc ứng xử nơi công cộng, xây dựng con người đáp ứng yêu cầu mới của đất nước. Phát huy vai trò, vị thế của MTTQ trong tham gia tư vấn, phản biện, góp ý các chương trình hành động, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt Cuộc vận động “Xóa nhà tạm” trên địa bàn huyện…


Các Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tam Nông khóa XI ra mắt trước Đại hội

Đại hội hiệp thương cử 63 đại biểu làm Ủy viên Ủy ban MTTQVN huyện Tam Nông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Trong phiên hội nghị lần thứ nhất, các đại biểu hiệp thương cử 3 Ủy viên tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Tam Nông; đồng chí Nguyễn Thị Liệp tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Tam Nông nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng thời hiệp thương cử Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. 


Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024 được biểu dương, khen thưởng

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024 được Ủy ban MTTQVN tỉnh, UBND huyện và Ủy ban MTTQVN huyện Tam Nông biểu dương, khen thưởng.

Ngân Nguyễn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn