Thành ủy Cao Lãnh

Lãnh đạo triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng năm 2022

Cập nhật ngày: 12/01/2023 18:45:57

ĐTO - Chiều ngày 12/1, tại Trung tâm Chính trị TP Cao Lãnh, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cao Lãnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo, hoạt động Trung tâm Chính trị, công tác tổ chức, công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đến dự.


Đồng chí Lê Ngọc Truyền - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cao Lãnh phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2022, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tham mưu BTV Thành ủy Cao Lãnh lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên giáo, tổ chức và kiểm tra, giám sát trong Đảng. Qua đó, BTV Thành ủy đã lãnh đạo tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện và sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và các Chương trình hành động năm 2022 của Tỉnh ủy khóa XI, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cao Lãnh; tiếp tục thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo theo quy định; lãnh đạo các cấp ủy cơ sở củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; chú trọng thực hiện công tác kết nạp đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra.

Ngoài ra, BTV Thành ủy lãnh đạo các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng công tác giám sát thường xuyên; triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung trong Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của BTV Thành ủy...


Các cá nhân vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Vì
sự nghiệp Tuyên giáo” của Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng

Năm 2023, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Thành ủy tập trung tham mưu BTV Thành ủy Cao Lãnh lãnh đạo tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy; cụ thể hóa các quy định về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo các văn bản của Trung ương, của tỉnh và đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời tham mưu BTV Thành ủy lãnh đạo sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; xây dựng, triển khai Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023...

Dịp này, BTV Thành ủy tổ chức lễ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 5 cá nhân đã có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng; khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Lịch sử truyền thống và cách mạng thị xã Cao Lãnh” lần thứ I - năm 2022.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn