Cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là bộ tài liệu đặc biệt quan trọng

Cập nhật ngày: 11/01/2023 12:19:06

Với hơn 600 trang, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” gồm ba phần.


Các đồng chí chủ trì họp báo trả lời báo chí

Phần thứ nhất, Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam. Trong đó có bài viết tổng quan “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Một việc làm cần thiết, tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược”.

Bài viết nhìn lại quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng ta, nhất là từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban (tháng 2/2013) đến nay, để trả lời các câu hỏi lớn, bao trùm đặt ra. Cụ thể là: Vì sao chúng ta phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực? Nhận thức của Đảng, Nhà nước ta về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực? Những kết quả đạt được và bài học rút ra từ thực tiễn; Phải làm gì và làm như thế nào để tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới?

Phần này cũng tập hợp 4 bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các năm 2014, 2018, 2020, 2022 và các bài phát biểu, kết luận tại 36 phiên họp ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo. Qua đó thể hiện rõ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo thống nhất của Đảng ta là đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực phải kiên quyết, kiên trì, không nghỉ, không ngừng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai.


Bìa cuốn sách

Với tiêu đề “Nhất quán phương châm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, phần thứ hai cuốn sách tập hợp các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ những năm đầu đổi mới đến nay. Đây là những bài viết thể hiện tư duy sắc bén, nhãn quan chính trị vượt trội của đồng chí về những vấn đề lớn, cơ bản trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong phần này có 8 bài khi đồng chí còn công tác tại Tạp Chí cộng sản, thể hiện trăn trở về tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên.

Phần thứ ba có tên “Trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt”, tập hợp ý kiến các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội, học giả nước ngoài, thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân và sự ghi nhận, ủng hộ của bạn bè quốc tế về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Được đánh giá là một bộ tài liệu quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cuốn sách đang được tổ chức in, phát hành và sẽ ra mắt bạn đọc dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng ta (3/2/1930- 3/2/2023) và sẽ được tổ chức hội thảo để tuyên truyền sâu rộng về giá trị của cuốn sách.

Những nội dung trên được thông báo tại cuộc gặp mặt báo chí, giới thiệu cuốn sách sáng 11/1, tại Hà Nội, do Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tổ chức. Chủ trì họp báo, có các đồng chí: Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Minh Tuấn, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật. Tại cuộc gặp, lãnh đạo các cơ quan chủ trì đã trả lời nhiều câu hỏi của các nhà báo, làm thế nào để sớm tuyên truyền sâu rộng về cuốn sách giá trị này.

Theo BẮC VĂN (NDO)

Gửi bình luận của bạn