Tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát

Cập nhật ngày: 10/01/2023 14:07:21

ĐTO - Sáng ngày 10/1, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương cùng các đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.


Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Theo Dự thảo Báo cáo của UBKT Trung ương, năm 2022, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã kịp thời ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác KT,GS, kỷ luật Đảng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả ở các cấp. Công tác KT,GS, kỷ luật của Đảng được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với tinh thần quyết tâm, quyết liệt “không dừng, không nghỉ”, “không chùng xuống”, góp phần khẳng định trách nhiệm và quyết tâm cao trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 58.069 tổ chức đảng và 324.403 đảng viên, có 74.590 đảng viên là cấp ủy viên các cấp; UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.533 tổ chức đảng và 10.475 đảng viên. Sau kiểm tra đã xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm minh, kịp thời các tập thể, cá nhân vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 410 tổ chức đảng, 16.202 đảng viên. Đồng thời, cấp ủy các cấp giám sát 43.356 tổ chức đảng và 147.448 đảng viên; UBKT các cấp giám sát 31.171 tổ chức đảng và 46.495 đảng viên. Qua giám sát góp phần phòng ngừa, ngăn chặn sớm các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Bên cạnh đó, UBKT Trung ương và UBKT các địa phương tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chủ động, quyết liệt thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Những vụ việc mới phát sinh được phát hiện, kiểm tra, xử lý kịp thời; nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng nhiều năm được kiểm tra, xử lý dứt điểm.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng thời đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nhất là người đứng đầu phải nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò, tác dụng của công tác KT,GS, kỷ luật trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, các cấp ủy, tổ chức đảng phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới thực hiện tốt công tác KT,GS. Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát. Đồng thời, UBKT các cấp phải chủ động tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành KT,GS việc tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là việc cụ thể hóa, thể chế hóa bằng pháp luật, chính sách để chủ trương, đường lối của Đảng thực sự đi vào cuộc sống. Tăng cường phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong công tác kiểm tra và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí trong công tác KT,GS. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có năng lực, trình độ, kinh nghiệm, phương pháp công tác khoa học…

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng trao Huân chương Hồ Chí Minh cho đồng chí Ngô Văn Dụ - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Ngân Nguyễn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn