Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 12/01/2023 14:26:16

ĐTO - Sáng ngày 12/1, Ban Tổ chức (BTC) Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Văn Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BTC Tỉnh ủy cùng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Hồ Thùy Hiên - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, BTC Trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; đại diện thường trực huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.


Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị

Theo dự thảo Báo cáo của BTC Tỉnh ủy, năm 2022, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp để kịp thời tham mưu cấp ủy đề ra các chủ trương, biện pháp phù hợp, sáng tạo; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đạt nhiều kết quả quan trọng. BTC Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thiện dự thảo các quy định, quy chế về công tác cán bộ để phù hợp với các quy định mới của Trung ương và tình hình thực tế của tỉnh. Đồng thời tham mưu hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 đúng theo Quy định, Hướng dẫn của Trung ương.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được tham mưu thực hiện gắn với tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm, nhất là đối với cán bộ trong quy hoạch. Công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh chuyển biến tích cực. Cùng với đó, công tác quản lý đảng viên được các cấp ủy quan tâm, chú trọng; nhiều mô hình quản lý đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú được thực hiện và mang lại hiệu quả bước đầu. Năm 2022, toàn tỉnh đã kết nạp được 2.472 đảng viên mới, đạt 190% chỉ tiêu đề ra. Công tác sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng và chính sách cán bộ được thực hiện kịp thời, đúng quy định; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được các cấp ủy quan tâm, thực hiện nghiêm túc.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, tham luận một số nội dung như: việc triển khai thực hiện công tác điều động, luân chuyển, sắp xếp cán bộ, chuẩn bị nguồn nhân sự cấp ủy và lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ tiếp theo; công tác đào tạo lý luận chính trị; quản lý, sử dụng và tinh giản biên chế đến năm 2026; tạo nguồn kết nạp đảng viên; những khó khăn, hạn chế và bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng;…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đánh giá cao những kết quả đạt được của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2022. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2023, BTC Tỉnh ủy cần tăng cường sự chủ động và tiếp tục đẩy nhanh hơn tiến độ tham mưu để cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Chú trọng công tác tổ chức bộ máy, biên chế. Trong công tác cán bộ, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần có lộ trình cụ thể thực hiện công tác quy hoạch bảo đảm chất lượng, đúng quy định; chủ động rà soát tình hình cán bộ trên địa bàn để kịp thời kiện toàn. Có giải pháp đổi mới công tác đánh giá cán bộ để đánh giá sát tình hình thực tế, đúng năng lực cán bộ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác sử dụng cán bộ; có cơ chế bảo vệ, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng thời phát huy những kết quả đạt được trong công tác phát triển đảng viên; kịp thời sơ kết, tổng kết và nhân rộng các mô hình liên quan đến công tác xây dựng Đảng có hiệu quả. Chú trọng đồng hành, hỗ trợ, duy trì hoạt động các tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực cao, nghiệp vụ giỏi…

Dịp này, BTC Trung ương tặng Bằng khen cho 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022.

Ngân Nguyễn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn