Trường Đại học Đồng Tháp

Tăng thêm sức mạnh của Đảng từ việc kết nạp đảng viên

Cập nhật ngày: 03/02/2023 10:03:50

ĐTO - Thời gian qua, Đảng ủy Trường Đại học Đồng Tháp (ĐHĐT) luôn xác định công tác phát triển đảng viên (ĐV) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng. Từ năm 2009 đến nay, Đảng ủy Trường ĐHĐT được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ủy quyền thực hiện công tác kết nạp và khai trừ ĐV. Do đó, Đảng ủy trường luôn chủ động trong công tác kết nạp ĐV, quy trình xem xét và ra quyết định kết nạp được thực hiện thuận lợi, nhanh chóng hơn so với thời gian trước đây.


Chi bộ Khoa Sư phạm Toán - Tin thuộc Đảng ủy cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức sinh hoạt chi bộ kết hợp “Về nguồn” và kết nạp đảng viên mới năm 2022

Tiến sĩ Trương Tấn Đạt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường (Trường ĐHĐT) cho biết, để đảm bảo thực hiện công tác kết nạp ĐV có chất lượng và đạt về số lượng, công tác quy hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp Đảng luôn được Đảng ủy quan tâm. Bình quân hằng năm, Đảng ủy giới thiệu khoảng 200 lượt quần chúng ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đối với đối tượng là sinh viên, Đảng ủy đề ra tiêu chuẩn kết nạp cụ thể để các em phấn đấu (về mặt rèn luyện phải đạt từ loại tốt trở lên, điểm học lực trung bình đạt từ 2.8 trở lên - tính theo thang điểm 4 của bậc đại học và phải có Giấy khen hoặc Giấy chứng nhận tham gia các hoạt động phong trào trong hoặc ngoài nhà trường). Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội của nhà trường tăng cường đổi mới nội dung, phương thức trong hoạt động, qua đó kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực, quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện và thử thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng, động cơ vào Đảng đúng đắn và đặc biệt đáp ứng các yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Công bằng mà nói, Đảng ủy Trường ĐHĐT có nhiều cách làm hay trong việc kết nạp ĐV như: Đổi mới phương thức hướng dẫn viết lý lịch của người xin vào Đảng đối với quần chúng ưu tú đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; tổ chức lễ kết nạp ĐV tập trung nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước... được áp dụng tại các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ cơ sở Trường ĐHĐT. Chẳng hạn, đổi mới phương thức hướng dẫn viết lý lịch của người xin vào Đảng đối với quần chúng ưu tú đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng được thể hiện rõ trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các chi bộ đã thực hiện hướng dẫn các quần chúng là cảm tình Đảng viết lý lịch bằng hình thức trực tuyến, quần chúng được nhận file word mẫu lý lịch người xin vào Đảng (thay cho quyển lý lịch bằng giấy in trước đây). Cảm tình Đảng viết lý lịch theo hướng dẫn trên file word và chuyển file qua email của chi bộ đến các ĐV được phân công giúp đỡ để đọc lý lịch.

Công việc hướng dẫn và sửa lý lịch đều được thực hiện trên file đến khi nội dung lý lịch của quần chúng đạt yêu cầu và chi bộ sẽ hướng dẫn quần chúng chuyển sang viết lý lịch vào quyển chính thức để tiến hành thẩm tra lý lịch theo quy định. Các ĐV được phân công giúp đỡ, hướng dẫn cảm tình Đảng thường xuyên liên lạc, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cảm tình Đảng qua Google meet, nhóm Zalo, hộp thư điện tử của chi bộ và định kỳ hằng quý báo cáo tiến độ, nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cho chi ủy theo dõi, nắm thông tin.

Tiến sĩ Trương Tấn Đạt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường cho biết thêm, bên cạnh những mô hình mới, cách làm hay của các chi, đảng bộ, Đảng ủy nhà trường còn phân công các đồng chí đảng ủy viên giám sát các chi bộ trực thuộc chỉ đạo, xây dựng kế hoạch kết nạp ĐV phù hợp với tình hình đặc điểm của chi bộ, giao cho các tổ chức chính trị - xã hội tích cực bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho chi bộ xem xét, ra nghị quyết lựa chọn quần chúng ưu tú vào danh sách cảm tình Đảng. Chỉ đạo các chi bộ tiến hành phân công nhiệm vụ ĐV theo quy định, đồng thời kết hợp phân công cụ thể ĐV chính thức hướng dẫn, giúp đỡ quần chúng ngay từ đầu năm theo số lượng nguồn cảm tình Đảng hiện có để thực hiện công tác kết nạp ĐV mới được chủ động, kiểm soát tốt qua từng tháng, từng quý. Kết quả, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng ủy Trường ĐHĐT kết nạp 815 ĐV mới (đạt 136% so với chỉ tiêu đề ra là 600 ĐV), nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã kết nạp 471 ĐV mới (đạt 102% so với chỉ tiêu đề ra là 460 ĐV) và từ năm 2020 đến nay, kết nạp được 235 ĐV mới (đạt 53% so với chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 440 ĐV). Nhìn chung, công tác kết nạp ĐV của Đảng bộ Trường ĐHĐT hằng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Số ĐV mới được kết nạp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, thể hiện được vai trò tiên phong, gương mẫu trong hoạt động, công tác và học tập.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn