Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2023

Cập nhật ngày: 28/11/2023 05:24:29

http://baodongthap.com.vn/database/video/20231128012505DT2-1.mp3

 

ĐTO - Để lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động Tỉnh ủy và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tháp Mười năm 2023, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tháp Mười xây dựng kế hoạch đề ra 13 chỉ tiêu chủ yếu và 12 nhóm giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực sát với tình hình cơ quan, đơn vị, địa phương.

BTV Huyện ủy Tháp Mười lãnh đạo các cấp ủy cơ sở triển khai, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, chương trình, kế hoạch của tỉnh và kịp thời ban hành văn bản cụ thể hóa đúng theo quy định, trong đó tỷ lệ đảng viên tham dự đạt trên 99%. Các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn triển khai thực hiện tốt mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”; đồng thời thành lập thí điểm 3 Tổ đảng đối với chi bộ có đông đảng viên (Chi bộ Khóm 3 trực thuộc Đảng bộ thị trấn Mỹ An). Đảng ủy xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú, mỗi xã, thị trấn đều có thành lập 1 tổ đảng viên, đến nay toàn Đảng bộ huyện thành lập được 13 Tổ quản lý đảng viên đi làm ăn xa với tổng số 181 đảng viên.

Việc tạo nguồn kết nạp đảng viên tiếp tục được các cấp ủy cơ sở quan tâm chỉ đạo thực hiện, đến ngày 27/9/2023, toàn Đảng bộ huyện Tháp Mười đã kết nạp 179/150 đảng viên (đạt 119,33%) so với chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2023, nâng số đảng viên toàn huyện là 4.840 đồng chí (đạt 3,67% so với dân số). Công tác sắp xếp, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy trình, quy định. Đến nay, huyện Tháp Mười thực hiện mô hình Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng ấp, khóm đạt 98,38%; Phó Bí thư chi bộ đồng thời Trưởng ban công tác mặt trận ở 62/62 khóm, ấp.

Theo BTV Huyện ủy Tháp Mười, thực hiện kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023, BTV Huyện ủy Tháp Mười xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở, cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023 đảm bảo đúng quy định. Cấp cơ sở tổ chức kiểm điểm hoàn thành trước ngày 13/10/2023 và cấp huyện tổ chức kiểm điểm hoàn thành trước ngày 17/11/2023. 

Năm 2023, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, theo hướng sản xuất sạch và áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, tăng chất lượng, lợi nhuận cho nông dân, doanh nghiệp. Đến nay, tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu trong 9 tháng của năm 2023 đạt 5.499 tỷ đồng (bằng 105,95% so với cùng kỳ năm 2022); ước cả năm đạt 7.108 tỷ đồng (đạt hơn 100% so với kế hoạch đề ra). Huyện Tháp Mười có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ước đến cuối năm 2023 sẽ có thêm 2 xã đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; xã Mỹ Đông đạt 6/6 tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục duy trì, nâng chất và thực hiện các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới; xây dựng đạt thêm ít nhất 3 chỉ tiêu của tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao.

Công tác kêu gọi đầu tư được thực hiện tốt, hiện có 4 dự án đăng ký vào Cụm Công nghiệp - Dịch vụ thương mại Trường Xuân; 2 dự án đưa vào kế hoạch sử dụng đất để xin chủ trương đầu tư của tỉnh. Hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp được khôi phục mạnh mẽ, nhiều doanh nghiệp mở rộng quy mô, xây dựng thêm vùng nguyên liệu, tuyển dụng lao động, tăng ca sản xuất với gần 6.300 lao động tham gia. Địa phương đẩy mạnh công tác xây dựng, quảng bá hình ảnh địa phương và phát triển du lịch đặc thù, nhất là triển khai thực hiện mô hình Chợ quê Gò Tháp từ tháng 5/2023 đến nay, thu hút hơn 71.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.

Hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp được khôi phục mạnh mẽ, số lượng thành lập mới doanh nghiệp ngày càng tăng, từ đầu năm 2023 đến nay có 49 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn huyện lên 481 đơn vị. Toàn huyện có 22 hợp tác xã tiếp tục hoạt động ổn định, từng bước củng cố và mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ tổng hợp, phát triển đa ngành nghề, đáp ứng ngày càng nhiều hơn nhu cầu của thành viên và người dân trong, ngoài địa phương. Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục và đào tạo được duy trì và nâng cao, công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm có hiệu quả... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân tại địa phương.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn