Tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu quan trọng đề ra trong năm 2024

Cập nhật ngày: 25/02/2024 06:05:35

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240225060741dt2-9.mp3

 

ĐTO - Ngay sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện Tân Hồng triển khai các chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động năm 2024 với nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu có ý nghĩa then chốt, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu quan trọng đề ra trong năm 2024. Trong đó, lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để tạo đà cho sự phát triển trong thời gian tới.


Đồng chí Nguyễn Minh Ngọc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng (thứ 3 từ phải sang) và đồng chí Huỳnh Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng (thứ 3 từ trái sang) thăm mô hình nuôi lươn trong bể ni-lông tại xã An Phước

Nhiều mô hình mới, cách làm hay

Năm 2023, dù vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn huyện Tân Hồng đã nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu thực hiện mang lại nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, huyện Tân Hồng thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu quan trọng Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2023; 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2023, góp phần nâng cao đời sống của người dân.

Nổi bật, việc sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn VietGAP nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng được các yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Khi tham gia mô hình sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn VietGAP, nông dân được hướng dẫn kỹ thuật canh tác tiêu chuẩn VietGAP: sử dụng giống lúa cấp xác nhận; bón phân theo quy trình bón phân cho lúa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; nguồn nước sử dụng trong quy trình canh tác lúa được đánh giá nguy cơ ô nhiễm; áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), chương trình “3 giảm, 3 tăng”.

Năm 2023, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phước Lộc đã thực hiện mô hình sản xuất lúa tiêu chuẩn VietGAP với 33 thành viên tham gia và được cấp giấy chứng nhận VietGAP cho sản phẩm lúa với diện tích 123,8ha thuộc cánh đồng trọng điểm xã An Phước. Hiện tại, mô hình VietGAP này có quy mô lớn nhất tỉnh Đồng Tháp. Nông dân tham gia mô hình áp dụng đúng quy trình sản xuất lúa tiêu chuẩn VietGAP, nâng cao kỹ năng quản lý ruộng và đề ra biện pháp phòng trừ hiệu quả giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có trách nhiệm hơn, đặc biệt không sử dụng thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam, thu gom bao bì phân bón, thuốc BVTV sau sử dụng bỏ vào bể chứa góp phần bảo vệ môi trường. Đồng thời, 123,8ha lúa chứng nhận VietGAP của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phước Lộc được Công ty CP nông nghiệp xanh Chơn Chín ký kết hợp đồng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.


Người dân huyện Tân Hồng áp dụng cơ giới hóa trong thu hoạch,góp phần giảm thất thoát và tăng thu nhập

Hay, “Mô hình giảm nghèo gắn với quốc phòng - an ninh”, góp phần cải thiện, ổn định và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Từ nguồn vốn kinh tế quốc phòng hỗ trợ năm 2023, UBND huyện Tân Hồng phối hợp với Đoàn Kinh tế Quốc phòng 959 tổ chức thực hiện “Mô hình giảm nghèo gắn với quốc phòng - an ninh” trong Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững thuộc Khu Kinh tế quốc phòng Tân Hồng để hỗ trợ 8 xã trên địa bàn gồm: 57 con bò cái sinh sản (bò lai Sind tuổi từ 12 - 20 tháng, trọng lượng từ 220kg trở lên) cho 57 hộ;192 con dê cái sinh sản (dê Boer lai tuổi từ 5 - 7 tháng, trọng lượng từ 21kg trở lên) cho 48 hộ, với tổng kinh phí lên đến hàng trăm triệu đồng.

Tạo đà phát triển trong thời gian tới

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023, nhất là quy hoạch vùng huyện Tân Hồng gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đây là điều kiện, tiền đề quan trọng để địa phương triển khai thực hiện các chỉ tiêu xây dựng huyện nông thôn mới và định hình phát triển các giai đoạn tiếp theo. Toàn huyện có 8/8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó xã An Phước đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Đến nay, Tân Hồng đạt 4/9 tiêu chí của huyện nông thôn mới.

Cùng với đó, Đề án phát triển Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp với nhiều mô hình được triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra. Công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Việc xúc tiến kêu gọi đầu tư có nhiều bước tiến đáng ghi nhận, có 7 dự án đăng ký, với tổng số vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được củng cố và tăng cường, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Đáng ghi nhận, hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng hiệu quả hơn, phương pháp, lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong huyện có nhiều chuyển biến tích cực, có trách nhiệm và đi vào thực chất hơn; người dân, cộng đồng doanh nghiệp càng tin tưởng, đồng thuận vào đường lối, sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng cùng với Đảng bộ, chính quyền chung tay xây dựng quê hương Tân Hồng ngày đẹp hơn.


Các cấp, ngành huyện Tân Hồng tập trung đầu tư xây dựng 
thị trấn Sa Rài cơ bản đạt chuẩn đô thị loại IV

Đồng chí Nguyễn Minh Ngọc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng, cho biết: “Năm 2023 đi qua, đặt nền móng quan trọng và kỳ vọng cho sự phát triển mang tính bước ngoặt, đột phá hơn cho năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng xác định những nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2024 có ý nghĩa then chốt, quyết định đến kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo đà cho sự phát triển của huyện Tân Hồng ở giai đoạn mới, nhiệm vụ là rất nhiều, trọng trách rất nặng nề, nhất là những vấn đề cần kiên định, kiên trì, quyết tâm tiếp tục thực hiện như: xây dựng thành công huyện nông thôn mới; đẩy mạnh xúc tiến kêu gọi đầu tư; tiếp tục xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh và những vấn đề mới phát sinh cần tiếp tục phải giải quyết đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, người dân”.

Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Hồng khẳng định quyết tâm chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2024 là rất cao, trên tinh thần chung là cả hệ thống chính trị tiếp tục phát huy hơn nữa sự đoàn kết, đồng thuận, nỗ lực, phấn đấu, quyết liệt trong hành động, đổi mới về tư duy, thay đổi tác phong, lối làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, lấy kết quả công việc làm thước đo cho mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Những thành quả đạt được trong thời gian qua phải được tiếp tục phát huy hơn nữa, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong toàn Đảng bộ, nhưng tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, phải linh hoạt, kịp thời nắm bắt, tận dụng thời cơ; nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức; khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm làm trì trệ sự phát triển của hệ thống.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương của huyện Tân Hồng tập trung triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, nhất là các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Đồng thời quan tâm cải cách hành chính, tạo thuận lợi nhất cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong khởi nghiệp, đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện. Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, phát huy tối đa vai trò lãnh đạo, chỉ huy, điều hành của người đứng đầu tại cơ quan, đơn vị, địa phương - luôn gương mẫu, đi đầu trong công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh đó, rất cần sự tham gia, đồng hành, chung tay, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn vì sự phát triển chung của quê hương Tân Hồng.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn