Thủ tướng kỷ luật một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật ngày: 14/09/2023 04:40:29

Ngày 13/9, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa.


Ông Phạm Đăng Quyền bị xóa tư cách chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2020

Cụ thể, Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2020 (từ tháng 6/2011 đến tháng 12/2020) đối với ông Phạm Đăng Quyền do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định thi hành kỷ luật ngày 31/7/2023 của Ban Bí thư.

Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020 (từ tháng 12/2015 đến tháng 3/2020) đối với bà Lê Thị Thìn do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định thi hành kỷ luật ngày 31/7/2023 của Ban Bí thư.

Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Ngọc Hồi - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định thi hành kỷ luật ngày 28/7/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định thi hành kỷ luật ngày 28/7/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đức Quyền - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định thi hành kỷ luật ngày 28/7/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo PHAN THẢO (SGGP)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn