Đồng Tháp

Đến năm 2025, giá trị kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt trên 980 triệu USD

Cập nhật ngày: 08/09/2022 10:38:19

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Phát triển ngành hàng cá tra tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025.


Cá tra là một trong những ngành hàng chủ lực của tỉnh. 
Ảnh: Mỹ Lý

Mục tiêu đề ra của kế hoạch là phát triển ngành hàng cá tra bền vững, hiện đại dựa trên việc áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất và quản lý để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn, có giá trị cao, đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm thị trường trong nước và xuất khẩu.

Theo đó, kế hoạch đề ra chỉ tiêu phấn đấu phát triển diện tích nuôi cá tra đến năm 2025 là 2.450ha, với sản lượng 555.000 tấn, tương đương giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) đạt hơn 9.000 tỷ đồng, chiếm 17,2% cơ cấu giá trị ngành nông, lâm, thủy sản (tăng 0,38% so với năm 2020). Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt trên 980 triệu USD.

Trên tinh thần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và sản xuất bền vững, kế hoạch đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025, có 100% cơ sở nuôi cá tra được số hóa mã nhận diện theo quy định; 100% cơ sở nuôi cá tra thương phẩm được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoặc ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn theo quy định. Đồng thời, có 50% diện tích nuôi cá tra thương phẩm áp dụng và được chứng nhận tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt GAP và 90% diện tích hộ cá thể nuôi cá tra tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ.

Đối với việc nâng cao chất lượng cá tra giống, phấn đấu có trên 75% con giống phục vụ nuôi thương phẩm là con giống chất lượng cao; đảm bảo 60% các cơ sở sinh sản cá tra bột sử dụng đàn cá cải thiện di truyền...

Y DU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn