Đọc gì trên báo in số 4043 ra ngày 18/5/2022

Cập nhật ngày: 17/05/2022 18:27:46

Công đoàn Đồng Tháp: Khởi động Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động bằng những việc làm ý nghĩa

Hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022, các cấp Công đoàn trong tỉnh đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”.

Gặp gỡ những “đóa Sen hồng” trong học tập và làm theo gương Bác

Qua 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã xuất hiện nhiều cá nhân, điển hình có cách làm mới, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại các cơ sở y tế

Y tế là ngành lao động đặc thù, hầu hết cán bộ, viên chức, người lao động trong ngành phải làm việc trong môi trường có nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Chính vì vậy, các cơ sở y tế luôn chú trọng vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), bảo vệ người lao động trước những rủi ro, tai nạn nghề nghiệp.

Vai trò của truyền thông đối với hoạt động nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học là một hoạt động xã hội, theo đó, chủ thể nghiên cứu dựa trên dữ liệu, tài liệu đã có và các phương pháp khác nhau nhằm tìm kiếm những điều mà khoa học chưa biết; phát hiện bản chất sự vật, phát triển nhận thức khoa học về thế giới; sáng tạo phương pháp mới và phương tiện kĩ thuật mới để cải tạo thế giới.

… và còn nhiều tin, bài khác.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn