• Ngày 23/1, ghi nhận thêm 3 ca mắc Covid-19
 • 23/01/2023
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 23/1 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 3 ca mắc Covid-19; không ghi nhận ca tử vong; có 1 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.612.410 ca.
 • Ngày 22/1, ghi nhận thêm 11 ca mắc Covid-19
 • 22/01/2023
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 22/1 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 11 ca mắc Covid-19; không ghi nhận ca tử vong; có 9 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.612.409 ca.
 • Ngày 21/1, ghi nhận thêm 17 ca mắc Covid-19
 • 21/01/2023
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 21/1 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 17 ca mắc Covid-19; không ghi nhận ca tử vong; có 8 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.612.400 ca.
 • Ngày 20/1, ghi nhận thêm 17 ca mắc Covid-19
 • 20/01/2023
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 20/1 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 17 ca mắc Covid-19; không ghi nhận ca tử vong; có 31 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.612.392 ca.
 • Ngày 19/1, ghi nhận thêm 30 ca mắc Covid-19
 • 19/01/2023
 • Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 19/1 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 30 ca mắc Covid-19; không ghi nhận ca tử vong; có 141 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.612.361 ca.
 • Ngày 18/1, ghi nhận thêm 41 ca mắc Covid-19
 • 18/01/2023
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 18/1 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 41 ca mắc Covid-19; 74 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.612.220 ca.
 • Ngày 17/1, ghi nhận thêm 46 ca mắc Covid-19
 • 17/01/2023
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 17/1 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 46 ca mắc Covid-19; tiếp tục không ghi nhận ca tử vong; có 29 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.612.146 ca.
 • Ngày 16/1, ghi nhận thêm 27 ca mắc Covid-19
 • 16/01/2023
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 16/1 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 27 ca mắc Covid-19; tiếp tục không ghi nhận ca tử vong; có 12 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là10.612.117 ca.
 • Ngày 15/1, ghi nhận thêm 22 ca mắc Covid-19
 • 15/01/2023
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 15/1 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 22 ca mắc Covid-19; không ghi nhận ca tử vong; có 16 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.612.105 ca.
Xem tin đã đăng theo ngày: