• Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh khám bệnh từ 5 giờ sáng
  • 09/06/2024
  • Nhằm giảm bớt thời gian chờ đợi cho người bệnh, Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh triển khai tiếp nhận, khám bệnh từ 5 giờ sáng; ca xạ trị bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc vào 22 giờ mỗi ngày; tổ chức mổ ngoài giờ hành chính và ngày thứ bảy...
Xem tin đã đăng theo ngày: