• Ngày 14/1, ghi nhận thêm 29 ca mắc Covid-19
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 14/1 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 29 ca mắc Covid-19; không ghi nhận ca tử vong; có 40 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.612.089 ca.
 • Ngày 13/1, ghi nhận thêm 55 ca mắc Covid-19
 • 13/01/2023
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 13/1 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 55 ca mắc Covid-19; không ghi nhận ca tử vong; có 399 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.612.049 ca.
 • Bảo quản thực phẩm an toàn trong ngày Tết
 • 13/01/2023
 • Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được nhiều người quan tâm, nhất là trong những ngày giáp Tết, vì nó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp, thường xuyên đến sức khỏe con người mà còn liên quan đến các vấn đề khác của Quốc gia.
 • Ngày 12/1, ghi nhận thêm 88 ca mắc Covid-19
 • 12/01/2023
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 12/1 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 88 ca mắc Covid-19; không ghi nhận ca tử vong; có 78 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.611.650 ca.
 • Ngày 11/1, ghi nhận thêm 35 ca mắc Covid-19
 • 11/01/2023
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 11/1 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 35 ca mắc Covid-19; không ghi nhận ca tử vong; có 25 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.611.572 ca.
 • Ngày 10/1, ghi nhận thêm 77 ca mắc Covid-19
 • 10/01/2023
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 77 ca mắc Covid-19; không ghi nhận ca tử vong; có 36 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là.611.547 ca.
 • Ngày 9/1, ghi nhận thêm 71 ca mắc Covid-19
 • 09/01/2023
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 9/1 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 71 ca mắc Covid-19; không ghi nhận ca tử vong; 3 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.611.511 ca.
 • Ngày 8/1, ghi nhận thêm 52 ca mắc Covid-19
 • 08/01/2023
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 8/1 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 52 ca mắc Covid-19; tiếp tục không ghi nhận bệnh nhân ca tử vong; có 14 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.611.508 ca.
 • Ngày 7/1, ghi nhận thêm 64 ca mắc Covid-19
 • 07/01/2023
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 7/1 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 64 ca mắc Covid-19; không ghi nhận ca tử vong; có 36 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.611.494 ca.
 • Ngày 6/1, ghi nhận thêm 75 ca mắc Covid-19
 • 06/01/2023
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 6/1 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 75 ca mắc Covid-19; không ghi nhận ca tử vong; có 35 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.611.458 ca.
Xem tin đã đăng theo ngày: