• Ngày 21/2, ghi nhận thêm 9 ca mắc Covid-19
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 21/2 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 9 ca mắc Covid-19; không ghi nhận ca tử vong; có 6 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.614.728 ca.
 • Ngày 20/2, ghi nhận thêm 15 ca mắc Covid-19
 • 20/02/2023
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 20/2 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 15 ca mắc Covid-19; không ghi nhận ca tử vong. Tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là 10.614.722 ca.
 • Ngày 19/2, ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19
 • 19/02/2023
 • Bản tin tình hình dịch Covid-19 ngày 19/2 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 4 ca mắc Covid-19; không ghi nhận ca tử vong; có 1 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.614.722 ca.
 • Nhược thị có thể hồi phục hoàn toàn?
 • 19/02/2023
 • Nhược thị là tình trạng giảm thị lực (dưới 7/10 và không thể đạt được 10/10 sau khi đã chỉnh kính tối ưu) ở một hoặc hai mắt hoặc có sự khác biệt thị lực giữa hai mắt > 2 dòng sau khi đã được điều chỉnh kính tối ưu. Nhược thị gây giảm thị lực thường gặp ở trẻ em với tỷ lệ là 1 - 4%.
 • Ngày 18/2, ghi nhận thêm 7 ca mắc Covid-19
 • 18/02/2023
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 18/2 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 7 ca mắc Covid-19; không ghi nhận ca tử vong; có 5 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.614.721 ca.
 • Ngày 17/2, ghi nhận thêm 13 ca mắc Covid-19
 • 17/02/2023
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 17/2 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 13 ca mắc Covid-19; không ghi nhận ca tử vong. Tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là 10.614.716 ca.
 • Ngày 16/2, ghi nhận thêm 13 ca mắc Covid-19
 • 16/02/2023
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế ngày 16/2 cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 13 ca mắc Covid-19; không ghi nhận ca tử vong; có 4 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.614.716 ca.
 • Ngày 15/2, ghi nhận thêm 19 ca mắc Covid-19
 • 15/02/2023
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 15/2 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 19 ca mắc Covid-19; không ghi nhận ca tử vong; có 2 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.614.712 ca.
Xem tin đã đăng theo ngày: