Diện mạo các xã vùng biên giới ngày càng khởi sắc

Cập nhật ngày: 23/06/2021 09:33:13

ĐTO - Năm 2013, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Đề án phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự 8 xã biên giới từ nay đến năm 2020 (viết tắt là Đề án), qua đó góp phần xây dựng kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng biên ngày càng nâng cao, trật tự xã hội luôn được giữ vững ổn định, đặc biệt là xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.


Diện tích và sản lượng từ nuôi trồng thủy sản ở 8 xã biên giới đạt và vượt so với chỉ tiêu Đề án đề ra

Hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, nước sạch tại 8 xã biên giới được đầu tư xây dựng đồng bộ, phù hợp quy hoạch và điều kiện thực tế tại địa phương, nhất là lộ trình thực hiện Đề án. Giai đoạn 2013 – 2020, các xã đã thực hiện đầu tư, duy tu, nâng cấp 427 công trình giai thông các loại. Trong đó đã đầu tư xây dựng 389 công trình thủy lợi, 94 công trình điện, 42 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Ngoài ra, tiếp tục phát huy hiệu quả 7 công trình nước sạch tại các Đồn biên phòng Thông Bình, Dinh Bà, Bình Thạnh, Thường Phước phục vụ tốt cho đời sống sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ và hơn 2.000 hộ dân ở khu vực biên giới.

Đến năm 2020, các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp tại 8 xã biên giới đều đạt và vượt chỉ tiêu Đề án. Sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, dần phát triển theo hướng chuyên canh, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất. Trong đó có nhiều mô hình sản xuất tiên tiến được người dân ứng dụng vào sản xuất và đạt kết quả cao. Tổng diện tích sản xuất lúa là 40.131ha (đạt 116,17%), sản lượng đạt 275.434 tấn (đạt 119,01% so với chỉ tiêu Đề án). Tổng đàn gia súc, gia cầm đạt 643.921 con (đạt 171,44%), diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 765,20ha với tổng sản lượng 85.045,5 tấn (đạt 680,34% so với chỉ tiêu Đề án).

Giai đoạn 2013 – 2020, khu vực biên giới đã tổ chức 79 lớp dạy nghề cho 2.730 lao động nông thôn, góp phần nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng được yêu cầu các nhà tuyển dụng. Tỷ lệ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi cũng như tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi tiểu học đến trường đạt 100%. Đến nay, 8/8 xã biên giới đạt chuẩn nông thôn mới đối với lĩnh vực giáo dục và tiếp tục phấn đấu duy trì, nâng cao chất lượng. Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững đã thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo cho các xã biên giới có 1.965 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được hưởng lợi.

Các địa phương tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị cơ sở. Đến nay, có 7/8 xã biên giới đạt tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. An ninh - quốc phòng được giữ vững, lực lượng công an, quân sự, biên phòng phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự và phòng chống tội phạm ma túy qua biên giới. Tiếp tục củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản, tự phòng, ngừa, tự bảo vệ an ninh, trật tự đã phát huy sự tự giác của từng người dân, từng gia đình tham gia phòng, chống tội phạm có hiệu quả ở khu vực biên giới.

Từ năm 2013 đến nay, tỉnh đã tập trung đầu tư 2 dự án lớn tại Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp gồm dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp và dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp (giai đoạn 2); hoàn chỉnh thủ tục nâng cấp cửa khẩu phụ Mộc Rá thành cửa khẩu chính; kiến nghị Chính phủ 2 nước xem xét, mở 3 lối đi trên sông Sở Thượng gồm Cả Sách, Xẻo Gáo, Phần Giang (xã Thường Thới Hậu A, Thường Thới Hậu B-huyện Hồng Ngự và xã Koh Sampov - huyện Piềm Chô) nhằm tạo thuận lợi cho giao thông, giao thương với nước bạn Campuchia. Ngoài ra, Ban Quản lý Khu Kinh tế đang tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại cửa khẩu phụ Thông Bình và Bình Phú. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua biên giới 2 tỉnh Đồng Tháp (Việt Nam) - tỉnh Prâyveng (Campuchia) năm 2020 đạt 120 triệu USD. Riêng một số dự án đầu tư tại 8 xã biên giới đã có tác động tích cực đến sự phát triển của vùng.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn