Được bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất

Cập nhật ngày: 10/12/2018 09:23:49

ĐTO - Cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã có những ý kiến, kiến nghị UBND tỉnh về lĩnh vực đầu tư – xây dựng. UBND tỉnh giải trình những ý kiến trên.

Cụ thể, trong công tác quản lý hành lang lộ giới khi mở rộng từ 16m lên 24m, đại biểu đề nghị UBND tỉnh cần giải quyết vấn đề người dân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chưa mở rộng phạm vi lộ giới nhưng khi mở rộng thì bị giới hạn quyền sử dụng đất của người dân là chưa hợp lý. Theo UBND tỉnh, việc giải quyết trường hợp người dân có đất bị ảnh hưởng do hạn chế quyền sử dụng đất trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ đã được pháp luật quy định tại Luật Giao thông đường bộ (Khoản 4, Điều 43); Nghị định số 43 ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Khoản 4, Điều 56); Nghị định số 47 ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Điều 10) và Thông tư số 50 ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Theo đó, giải pháp xử lý đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chưa điều chỉnh (mở rộng) phạm vi lộ giới bị giới hạn quyền sử dụng đất của người dân thì thực hiện giải pháp như sau: Trường hợp việc sử dụng đất không ảnh hưởng đến an toàn công trình đường bộ và an toàn giao thông thì được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích quyền sử dụng đất được pháp luật thừa nhận. Trường hợp sử dụng đất ảnh hưởng đến an toàn công trình đường bộ và an toàn giao thông thì được bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ theo đúng quy định.

Về vấn đề này, UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp sẽ kiến nghị đến Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với đề nghị sớm thực hiện dự án Kênh thoát lũ vùng Đồng Tháp Mười (Tân Hội - Bình Thạnh - An Bình A - An Bình B); kè An Lạc, TX.Hồng Ngự, UBND tỉnh cho biết, về dự án Kênh trục thoát lũ vùng Đồng Tháp Mười: Dự án đang trong giai đoạn mời thầu, sau khi có kết quả sẽ tổ chức thi công. Về dự án kè An Lạc, TX.Hồng Ngự, UBND tỉnh đã đề xuất Trung ương hỗ trợ. Tuy nhiên, do khả năng bố trí vốn ngân sách Trung ương chỉ khoảng 100 tỷ đồng cho giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đã ưu tiên đầu tư khẩn cấp kè An Hiệp, huyện Châu Thành. Đối với kiến nghị này, UBND tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị Trung ương hỗ trợ vào giai đoạn sau năm 2020.

Về đề nghị sớm đầu tư xây dựng cửa khẩu Mộc Rá, UBND tỉnh đã giao UBND TX.Hồng Ngự khẩn trương điều chỉnh quy hoạch phân khu Trung tâm Thương mại dịch vụ - cửa khẩu Mộc Rá theo nội dung góp ý của UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 16/10/2018, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Sau khi đồ án quy hoạch được phê duyệt, sẽ xác định các khu vực đầu tư và lập dự án đầu tư tại cửa khẩu Mộc Rá.

Nhật Anh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn