Sẽ trám lấp giếng khoan khai thác trái phép nước dưới đất để tưới tiêu, sản xuất, nuôi trồng thủy sản

Cập nhật ngày: 10/12/2018 04:55:33

ĐTO - Thời gian qua, người dân các địa phương phản ánh về tình trạng có nhiều hộ tự đào giếng lấy nước nuôi thủy sản ngoài quy hoạch.

Theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, về vấn đề khoan giếng nuôi thủy sản, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo như Công văn số 230 ngày 25/4/2014 về việc cấm khai thác, sử dụng nước dưới đất để nuôi tôm thẻ chân trắng và các loài thủy sản khác; Công văn 561 ngày 23/9/2014 về việc trám lấp giếng khoan trái phép; Công văn số 561 ngày 28/3/2016 về tăng cường quản lý việc nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn huyện Tam Nông; Công văn số 388 ngày 4/8/2017 về việc quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn tỉnh...

Đến nay, cơ bản các giếng khoan khai thác nước dưới đất để nuôi tôm thẻ chân trắng không còn. Trên địa bàn tỉnh, hiện nay còn có các trường hợp khai thác nước giếng tầng nông để nuôi thủy sản (quy mô nhỏ) do các ao nuôi tự phát của một số hộ dân nằm ngoài vùng quy hoạch nuôi thủy sản nên không có nguồn nước sử dụng, phải khoan giếng lấy nước dưới đất. Bên cạnh đó, cũng có các giếng khoan với mục đích để tưới hoa màu (rẫy) chủ yếu nằm trên đất cù lao, chưa có hệ thống kênh, rạch và hệ thống thủy lợi lấy nước tưới.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực, chủ động phối hợp tốt với các ngành có liên quan quy hoạch lại vùng nuôi thủy sản, vùng sản xuất nông nghiệp, trong đó xem xét kỹ vấn đề nguồn nước mặt cho người dân sử dụng vào sản xuất; tiến tới xử lý, trám lấp các giếng khoan khai thác trái phép nước dưới đất phục vụ cho tưới tiêu, sản xuất và nuôi trồng thủy sản đúng theo quy định.

T.T

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn