Hệ thống mạng lưới đô thị phát triển

Cập nhật ngày: 02/08/2018 16:39:07

ĐTO - Hiện nay, mạng lưới đô thị của tỉnh tiếp tục phát triển góp phần tạo cảnh quan môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân. Toàn tỉnh hiện có 16 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa ước đạt 35%. Trong đó, TP.Sa Đéc vừa được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh.

Hệ thống mạng lưới đô thị trên địa bàn tỉnh dần phát triển và định hình tương đối rõ nét. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị được quan tâm đầu tư và hoàn chỉnh để phục vụ nhu cầu phát triển và mở rộng đô thị.

Theo đó, tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch sinh hoạt ở đô thị khoảng 98%; tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom đạt 77%. Tỉnh đang triển khai xây dựng nhà máy xử lý nước thải công suất 10.000m3/ngày đêm tại TP.Cao Lãnh; lập đề án nâng cấp đô thị TX.Hồng Ngự lên loại III và TP.Cao Lãnh đạt đô thị loại II.

Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kết cấu hạ tầng đô thị đến năm 2020, tỉnh chỉ đạo các địa phương tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch chung các đô thị, khu chức năng đặc thù. Đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các quy hoạch xây dựng được phê duyệt.

Phấn đấu đến năm 2020, TP.Cao Lãnh trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ, đào tạo của tỉnh. TP.Sa Đéc tập trung phát triển ngành hoa kiểng, trọng điểm du lịch và TX.Hồng Ngự trở thành khu vực trọng điểm phát triển kinh tế vùng biên giới.

K.D

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn