Đồng Tháp tập trung thực hiện đề án chuyển đổi số

Cập nhật ngày: 28/12/2023 10:41:54

ĐTO - Thời gian qua, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả Đề án chuyển đổi số tỉnh.

Theo đó, đối với lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh thực hiện Đề án chuyển đổi số được các cấp ủy, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức quán triệt đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý. Nhờ đó, tạo được sự đồng thuận, chung sức của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số nông nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã lắp đặt 6 trạm quan trắc nước, 15 trạm giám sát côn trùng sử dụng công nghệ IoT, AI trong việc tự động thu thập dữ liệu phục vụ cảnh báo, dự báo các bất lợi do thiên nhiên và dịch bệnh gây ra để kịp thời ứng phó.

Là một trong 7 tỉnh được giao triển khai thí điểm Nền tảng dữ liệu số về nông nghiệp, tỉnh Đồng Tháp đã sớm hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng thử nghiệm với 15 biểu mẫu báo cáo thuộc các lĩnh vực quản lý cụ thể: trồng trọt, chăn nuôi - thú y, thủy sản, phát triển nông thôn, kiểm lâm. Các biểu mẫu báo cáo được thiết lập với các kỳ báo cáo tương ứng: tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm. Thông qua các tính năng số hóa dữ liệu báo cáo, công chức, viên chức ngành nông nghiệp có thể thực hiện báo cáo theo quy trình và phân quyền quy định từ cấp xã lên cấp huyện, cấp huyện lên cấp tỉnh. Qua đó, giúp thống kê các số liệu về nông nghiệp và phát triển nông thôn của toàn tỉnh theo mốc thời gian nhất định, thể hiện một cách trực quan và cụ thể bằng các biểu đồ thông số.

Với lĩnh vực y tế, hệ thống thông tin ngành y tế và hệ thống chẩn đoán bệnh từ xa được áp dụng tại 14/165 cơ sở ứng dụng khám, chữa bệnh từ xa, giúp Sở Y tế và các cơ sở y tế tuyến trên có thể theo dõi, hỗ trợ khám điều trị bệnh cho các cơ sở y tế tuyến dưới. Toàn tỉnh hiện có 22/165 cơ sở khám, chữa bệnh chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt trong việc thanh toán phí, viện phí; hệ thống điều hành y tế thông minh đã kết nối đến 100% cơ sở khám chữa bệnh công lập, 83% dân số đã có hồ sơ sức khoẻ điện tử.

Lĩnh vực giáo duc, toàn tỉnh có 100% cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở; 100% cơ sở giáo dục phổ thông từ tiểu học đến trung học phổ thông, tập huấn cho tất cả cán bộ quản lý và giáo viên các trường phổ thông, thí điểm triển khai hệ thống STEM Lab tại Trường THPT Đỗ Công Tường, tổ chức hội thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật ngày hội STEM; 465/597 trường học đã áp dụng và khuyến khích hình thức thanh toán không dùng tiền mặt (đạt 78,18%)...

TRANG HUỲNH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn