Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị về chương trình giáo dục phổ thông

Cập nhật ngày: 01/12/2022 17:37:27

ĐTO - Theo ý kiến của cử tri và Nhân dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cần nghiên cứu toàn diện chương trình cải cách giáo dục phổ thông (GDPT) để nâng cao chất lượng học tập của học sinh, nhất là việc đưa môn Lịch sử ở bậc THPT là môn học tự chọn làm đa số cử tri chưa yên tâm. Cử tri đề nghị tiếp tục quy định Lịch sử là môn học bắt buộc để giáo dục truyền thống yêu nước và kiến thức lịch sử cho thế hệ trẻ phát triển toàn diện.

Về xây dựng Chương trình GDPT 2018, Bộ GD&ĐT cho biết, thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 88 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa GDPT, Quyết định số 404 ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT đã tổ chức xây dựng, ban hành Chương trình GDPT 2018. Dự thảo Chương trình GDPT tổng thể, dự thảo Chương trình các môn học được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT để xin ý kiến toàn dân. Sau khi tiếp thu ý kiến Nhân dân và của chuyên gia trong và ngoài các Hội đồng thẩm định, Bộ GD&ĐT đã xin ý kiến các bộ, ngành, tổ chức có liên quan. Trên cơ sở đó, Chương trình GDPT 2018 đã được Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Thông tư số 32 ngày 26/12/2018.

Về môn Lịch sử cấp THPT, Bộ GD&ĐT cho biết, theo chương trình môn Lịch sử trong Chương trình GDPT 2018, ở giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 - lớp 9), giáo dục lịch sử là nội dung bắt buộc với tổng thời lượng là 280 tiết; giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 - lớp 12), môn Lịch sử là môn lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp được bố trí trong tổ hợp khoa học xã hội với tổng thời lượng 210 tiết và các chuyên đề học tập lựa chọn với tổng thời lượng là 105 tiết. Với kết cấu như trên, cùng yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học môn Lịch sử trong Chương trình GDPT 2018 đã cụ thể hóa đầy đủ chủ trương đổi mới giáo dục lịch sử, thực hiện đầy đủ những quan điểm, mục tiêu và giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục vào đào tạo theo Nghị quyết 29-NQ/TW.

Thực hiện Nghị quyết số 63 ngày 16/6/2022 kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 13 ngày 3/8/2022 để sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình tổng thể trong Chương trình GDPT 2018. Trong đó, môn Lịch sử được quy định là môn học bắt buộc với thời lượng 52 tiết/năm học/lớp; đồng thời có phần lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp với thời lượng 35 tiết/năm học/lớp.

Sau khi Chương trình môn Lịch sử cấp THPT được điều chỉnh Thông tư số 13, để kịp thời triển khai chương trình mới từ năm học 2022-2023, Bộ GD&ĐT đã xây dựng tài liệu và tập huấn cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên dạy học môn Lịch sử trước khai giảng năm học mới, đồng thời tiếp tục chỉ đạo tăng cường truyền thông để giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và xã hội hiểu sâu hơn về Chương trình GDPT 2018.

NHẬT ANH

Gửi bình luận của bạn