Chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên

Cập nhật ngày: 13/11/2023 16:07:33

http://baodongthap.com.vn/database/video/20231113040841DT2-2.mp3

 

ĐTO - Trường Đại học Đồng Tháp (ĐHĐT) được thành lập ngày 10/1/2003 theo Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ là trường đại học công lập, đào tạo đa ngành thuộc các lĩnh vực: sư phạm, kinh tế - kỹ thuật, khoa học - công nghệ, văn hóa - xã hội và nghệ thuật với trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học gồm các hệ chính quy, vừa làm vừa học và liên thông. Qua đó, góp phần đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đa lĩnh vực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung.


Tiến sĩ Trương Tấn Đạt - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đồng Tháp (thứ 3 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm với báo cáo viên và tân sinh viên trong buổi sinh hoạt đầu khóa

Đến nay, Trường ĐHĐT đào tạo 1 chuyên ngành tiến sĩ Quản lý Giáo dục và 11 chuyên ngành thạc sĩ; 40 ngành đào tạo đại học và 1 ngành cao đẳng Giáo dục mầm non. Trường có gần 10.000 sinh viên chính quy đến từ 43 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trường ĐHĐT luôn xác định công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp. Đặc biệt, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhà trường ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác sinh viên hàng năm; kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1895 ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” và tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, đầu năm” thu hút đông đảo giảng viên, sinh viên tham gia.

Việc nhà trường tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, đầu năm”, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của sinh viên trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hiểu và thực hiện đúng Quy chế đào tạo, Quy chế công tác sinh viên và các quy định của trường. Bên cạnh đó, giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân, chế độ và chính sách đối với sinh viên, nhiệm vụ của người học đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo, rèn luyện và trang bị các kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp. Yêu cầu đặt ra là “Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, đầu năm” phải được thực hiện nghiêm túc, thiết thực và đạt hiệu quả giáo dục cao; kết thúc đợt sinh hoạt, sinh viên phải làm thu hoạch và đánh giá kết quả. “Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, đầu năm” dành cho tân sinh viên với nhiều nội dung thiết thực. Điển hình về nội dung công tác giáo dục chính trị: sinh viên được thông tin các chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”; giáo dục nâng cao nhận thức của sinh viên về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam. Cùng với đó, giới thiệu về lịch sử phát triển của trường, chiến lược phát triển, giới thiệu về cơ hội việc làm thông qua các chuyên gia, doanh nghiệp tuyển dụng, cựu sinh viên thành đạt để sinh viên hiểu hơn về ngành nghề. Nhất là các tiêu chí cần phấn đấu trong quá trình học tập tại trường cũng như giúp tân sinh viên có đầy đủ hành trang cần thiết để nhanh chóng thích nghi và học tốt ở đại học...

“Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, đầu năm” do Trường ĐHĐT tổ chức trong thời gian qua rất hữu ích đối với các em sinh viên ngay từ khi mới nhập học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Chính việc quan tâm đến công tác giáo dục chính trị - tư tưởng giúp các tân sinh viên có những kiến thức quan trọng về tình hình chính trị, xã hội và rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng đối với bản thân. Ngoài ra, các nội dung và hình thức tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, đầu năm” đa dạng, thiết thực, hỗ trợ các em sinh viên hiểu biết, nắm rõ hơn các quy định, quy chế, tạo gắn kết nhiều hơn giữa sinh viên với nhà trường. Các báo cáo viên chuyên đề “Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, đầu năm” có kinh nghiệm thực tiễn, có kiến thức chuyên môn, gắn với đặc thù nghề nghiệp nên thu hút đông đảo tân sinh viên tự nguyện tham gia sinh hoạt.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn