UBND tỉnh Đồng Tháp và Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác giai đoạn 2022 - 2026

Cập nhật ngày: 19/09/2022 05:15:14

ĐTO - Ngày 16/9, tại TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự lễ ký kết hợp tác giữa UBND tỉnh Đồng Tháp với Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, giai đoạn 2022 - 2026.


Đồng chí Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên trái) và lãnh đạo Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng thực hiện nghi thức ký kết hợp tác

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Tháp với Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng thống nhất tiến hành ký kết hợp tác trên các lĩnh vực: đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; nghiên cứu, chuyển giao khoa học và công nghệ, chuyển đổi số; tư vấn khoa học công nghệ chuyên ngành đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai tại tỉnh Đồng Tháp. UBND tỉnh Đồng Tháp và Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng sẽ thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin và ưu tiên sử dụng nguồn lực của 2 đơn vị.

Hoạt động ký kết hợp tác nhằm xây dựng, phát triển mối liên kết và triển khai có hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực, tư vấn, nghiên cứu, chuyển giao khoa học và công nghệ góp phần phục vụ cho sự phát triển của tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới.

P.L

Gửi bình luận của bạn