Hoàn thành hơn 80% công việc xây dựng “Làng thông minh”

Cập nhật ngày: 26/05/2023 05:41:55

ĐTO - Đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp Quốc gia: “Nghiên cứu xây dựng mô hình làng thông minh phát triển từ Hội quán nông dân tại Đồng Tháp” (viết tắt là Làng thông minh), do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ quản; Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh chủ trì và PGS.TS. Thoại Nam làm Chủ nhiệm, thực hiện tại Thuận Tân Hội quán và Tâm Quê Hội quán (xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh) từ tháng 11/2020. Đến tháng 3/2023, đề tài đã hoàn thành hơn 80% công việc theo thuyết minh được duyệt. Đối với các sản phẩm dạng mô hình ứng dụng đã triển khai thực hiện 7/7 sản phẩm đặt hàng...

Kết quả xây dựng Bộ tiêu chí và cấu trúc mô hình Làng thông minh phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới và điều kiện kinh tế - xã hội trong nước: UBND tỉnh đã thành lập một tổ để phối hợp với nhóm nghiên cứu dự thảo các nội dung liên quan và thông qua các hội thảo lấy ý kiến của địa phương, các ngành để hoàn chỉnh khung cấu trúc mô hình và Bộ tiêu chí về Làng thông minh áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025, đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 384/QĐ-UBND-HC ngày 3/4/2023.

Hệ thống lưu trữ và phân tích dữ liệu trung tâm cho mô hình Làng thông minh, đến nay đã hoàn tất các nội dung về lưu trữ, truy xuất, phân tích dữ liệu và giải pháp ảo hóa. Do máy chủ lưu trữ dữ liệu trung tâm trong đề tài vẫn chưa xong thủ tục mua sắm nên hiện tại hệ thống lưu trữ và phân tích dữ liệu trung tâm cho mô hình Làng thông minh đã được triển khai trên hệ thống máy SuperNode-XP thuộc Phòng thí nghiệm tính toán hiệu năng cao, Trường Đại học Bách khoa. Khi máy chủ phục vụ nghiên cứu trong đề tài được trang bị từ nguồn kinh phí Trung ương thì sẽ chuyển hệ thống phần mềm sang.

Các sản phẩm khác như: phần mềm Cổng thông tin điện tử cho Hội quán (hoàn thành 100%); mô hình hệ thống quan trắc môi trường (hoàn thành 100%); mô hình hệ thống tưới tự động (hoàn thành 100%); mô hình hệ thống camera giám sát thông minh (hoàn thành 100%); mô hình hệ thống chiếu sáng công cộng thông minh (hoàn thành 100%); mô hình hệ thống giám sát điện nước thông minh (hoàn thành 50%)...

TN

Gửi bình luận của bạn