Bồi dưỡng nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn thông tin

Cập nhật ngày: 07/04/2023 15:13:25

ĐTO - Ngày 7/4, UBND tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn thông tin (ATTT). Có hơn 50 đại biểu là lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tham dự.


Đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng an toàn thông tin

Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu được chuyên gia ATTT Quan Minh Tâm - Chuyên viên an ninh hệ thống ứng dụng, Bộ phận An ninh ứng dụng, Trung tâm Dịch vụ miền Nam, Công ty An ninh mạng Viettel phổ biến nội dung cơ bản về ATTT trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay; kiến thức về ATTT, kỹ năng quản lý và bảo đảm ATTT cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý. Trong đó, hướng dẫn về cơ sở pháp lý ATTT, về các cuộc tấn công mạng năm 2022, xu hướng tấn công mạng năm 2023 tại Việt Nam, các rủi ro ảnh hưởng đến người dùng và hạ tầng công nghệ thông tin tại cơ sở; các thành phần của hệ thống kết nối ngày nay và các rủi ro ATTT trên từng thành phần hệ thống; phương pháp nhận biết và các tiêu chuẩn sử dụng trong xác định nhanh các lỗ hổng ứng dụng web và hạ tầng máy chủ; một số công cụ rà soát an toàn ứng dụng web và hệ thống máy chủ dịch vụ…

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội về kiến thức cần thiết để kịp thời ứng phó, giải quyết các vấn đề mất ATTT qua các tình huống giả định có thể xảy ra trong thực tế, qua đó góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhận thức về tình hình ATTT, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh.

NGUYỄN LONG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn