Các đề tài phục vụ tốt chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Cập nhật ngày: 06/04/2023 22:53:30

ĐTO - Ngày 6/4, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN quý I, năm 2023.

Theo Sở KH&CN, những năm qua, công tác nghiên cứu KH&CN luôn được lãnh đạo tỉnh, đơn vị quan tâm. Các hoạt động nghiên cứu khoa học được tổ chức triển khai thống nhất, toàn diện; các đề tài được triển khai đều xuất phát từ nhu cầu thực tế, phù hợp theo định hướng nghiên cứu phát triển của tỉnh. Từ đó, việc tiếp nhận kết quả ứng dụng tại các đơn vị mang lại hiệu ứng tích cực, phục vụ tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.


Quang cảnh hội nghị

Giai đoạn năm 2018 - 2022, Sở KH&CN tổ chức đánh giá, nghiệm thu cho 60 nhiệm vụ, thực hiện chuyển giao 41 kết quả nhiệm vụ đến 55 cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh để triển khai ứng dụng. Hội nghị lần này với mục đích giới thiệu kết quả nghiên cứu và chuyển giao sản phẩm khoa học đến các đơn vị tiếp nhận để ứng dụng, nhân rộng đối với các nhiệm vụ KH&CN.

Tại hội nghị, các chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả triển khai thực hiện đề án, dự án, đề tài và kiến nghị giải pháp ứng dụng. Cụ thể là Đề án “Phát triển sản phẩm sen Đồng Tháp” do Viện Nghiên cứu Rau quả chủ trì và PGS.TS. Đặng Văn Đông làm chủ nhiệm đề án; Dự án sản xuất thử nghiệm “Sản xuất phân hữu cơ từ các nguồn phụ phẩm, phế phụ phẩm trong quá trình chế biến cá tra trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp” do Công ty TNHH Mai Thiên Thanh chủ trì và ThS. Nguyễn Văn Tính làm chủ nhiệm dự án; Đề tài “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý hiện vật Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp” do Hội Tin học tỉnh Đồng Tháp chủ trì và KS. Trần Phước Dư làm chủ nhiệm đề tài.

Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ để cây sen phát triển bền vững cần hỗ trợ nông dân quy trình canh tác theo hưỡng hữu cơ, chế biến và mở rộng thị trường, đặc biệt là xử lý dịch, bệnh trên cây sen. Bên cạnh đó, đại biểu còn quan tâm về đảm bảo chất lượng sản phẩm phân bón; việc chuyển tải, quản lý, hướng dẫn cách sử dụng hệ thống thông tin quản lý hiện vật bảo tàng…

Dịp này, hội nghị đã công bố Quyết định công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao ứng dụng; ký kết biên bản chuyển giao sản phẩm…

 Y DU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn