• Kinh tế tập thể từng bước thích ứng với tình hình mới
  • 23/03/2023
  • ĐTO - Nhờ có những định hướng phát triển hợp lý, cùng sự hỗ trợ từ các cấp, các ngành trong tỉnh, những năm qua, kinh tế tập thể (KTTT) huyện Tháp Mười có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước phát triển thích ứng với tình hình mới, góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập cho thành viên.
  • Huyện Cao Lãnh phát triển nông nghiệp theo hướng gia tăng chuỗi giá trị
  • 23/03/2023
  • ĐTO - Các ngành, các cấp của huyện Cao Lãnh đã và đang tập trung thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng kinh tế nông nghiệp; chú trọng phát triển các ngành hàng chủ lực của huyện. Đồng thời định hướng sản xuất nông nghiệp theo hướng giảm giá thành, tăng năng suất, tăng giá trị sản phẩm.
Xem tin đã đăng theo ngày: