• Tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay
  • 26/02/2024
  • ĐTO - Tạo điều kiện để hộ mới thoát nghèo, thoát cận nghèo được vay vốn sản xuất, kinh doanh, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hồng Ngự đã triển khai kế hoạch cho vay chương trình hộ mới thoát nghèo, thoát cận nghèo giai đoạn 2021 - 2023.
  • Đổi mới hoạt động đo lường, nâng cao năng lực cạnh tranh
  • 24/02/2024
  • ĐTO - Với vai trò quan trọng của hoạt động đo lường, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023.
  • Tập trung phát triển hiệu quả ngành hàng vịt, cá tra
  • 21/02/2024
  • ĐTO - Thời gian qua, các ngành, các cấp trên địa bàn TP Hồng Ngự tập trung phát triển ngành hàng cá tra, vịt theo hướng nâng cao giá trị. Qua đó, góp phần hỗ trợ người chăn nuôi cá tra, vịt nâng cao hiệu quả trong việc sản xuất, thu nhập.
Xem tin đã đăng theo ngày: