• Nghề dệt choàng - niềm tự hào của người dân xứ cù lao Long Khánh
  • 12/09/2023
  • ĐTO - Nghề dệt choàng (khăn rằn) xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, không chỉ là niềm tự hào của người dân Đồng Tháp mà còn là động lực để người dân Làng nghề dệt choàng Long Khánh A tiếp tục gìn giữ nghề truyền thống và đưa sản phẩm của làng nghề vươn xa hơn.
  • Phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp
  • 10/09/2023
  • ĐTO - Các chính sách thúc đẩy doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp được tỉnh luôn tập trung thực hiện và triển khai toàn diện, trên cơ sở lồng ghép và gắn liền với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, công nghiệp, du lịch của tỉnh...
  • Huyện Lai Vung tập trung sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững
  • 09/09/2023
  • ĐTO - Thời gian qua, ngành nông nghiệp huyện Lai Vung tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn trái có giá trị cao hơn, tình hình tiêu thụ tương đối thuận lợi; lúa, hoa màu, cây ăn trái, các loại thủy sản tiếp tục duy trì tốt lợi nhuận.
Xem tin đã đăng theo ngày: