Đẩy mạnh công tác quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP

Cập nhật ngày: 22/05/2023 05:06:26

ĐTO - Theo UBND tỉnh, năm 2022, có 202 sản phẩm của 12 huyện, thành phố dự thi đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Kết quả, có 156 sản phẩm của 70 chủ thể được phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022 (41 sản phẩm 4 sao và 115 sản phẩm 3 sao). Đến nay, toàn tỉnh có 357 sản phẩm OCOP (275 sản phẩm 3 sao và 82 sản phẩm 4 sao) của 119 chủ thể. Trong đó, có 161 sản phẩm OCOP (29 sản phẩm 4 sao, 132 sản phẩm 3 sao) của 47 chủ thể là nữ (chiếm 39,49% chủ thể OCOP toàn tỉnh).


Nhiều sản phẩm OCOP, khởi nghiệp của tỉnh được các chủ thể đẩy mạnh đầu tư chất lượng, bao bì sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường

Hướng đến sự phát triển bền vững, các ngành, địa phương đẩy mạnh hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm các tổ chức kinh tế, hộ gia đình; chuyển giao, thực hiện các đề tài ứng dụng khoa học công nghệ góp phần nâng cao chất lượng hàng hóa nông sản; hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu, quyền sở hữu công nghiệp; lồng ghép hiệu quả chương trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo với chương trình OCOP.

Công tác quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP được các ngành, địa phương tăng cường thực hiện có hiệu quả thông qua việc tham gia các diễn đàn, hội chợ, triển lãm, hội nghị kết nối cung cầu. Đến nay, có hơn 438 sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu của 102 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã được kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử lớn như: Tiki, Lazada, Shopee,Voso, Sendo, Postmart; cơ bản 100% sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên của tỉnh tham gia sàn thương mại điện tử.

Tăng cường hoạt động các Trung tâm giới thiệu đặc sản và quảng bá du lịch Đồng Tháp tại Hà Nội, Phú Quốc; triển khai hoạt động trưng bày và bán sản phẩm đặc sản, sản phẩm khởi nghiệp, OCOP tại các khu điểm du lịch trong tỉnh...

Y DU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn