Tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn điện

Cập nhật ngày: 18/05/2023 11:20:11

ĐTO - Để tiếp tục nâng cao ý thức của người dân về sử dụng điện an toàn, giảm thiểu số vụ sự cố lưới điện và tai nạn điện trong thời gian tới, UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý an toàn sử dụng điện đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng điện kinh doanh, sinh hoạt.


Nhiều cơ quan, đơn vị lắp máy năng lượng mặt trời để tiết kiệm điện sử dụng (ảnh tư liệu)

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Đồng Tháp tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn điện; cải tạo, sửa chữa lại hệ thống điện sau điện kế theo tiêu chí điện nông thôn; theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/12 hàng năm.

UBND huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch an toàn điện của địa phương, quy định nhiệm vụ cụ thể, các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo mục tiêu giảm thiểu sự cố lưới điện, tai nạn điện. Trong đó, lưu ý cân đối kinh phí từ ngân sách cấp huyện để đầu tư cải tạo, phát triển điện cho người dân sử dụng điện an toàn theo tiêu chí điện nông thôn và được hưởng giá bán điện theo quy định. Đồng thời quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong trường hợp xảy ra sự số, tai nạn điện do chủ quan, thiếu trách nhiệm trong công tác phối hợp, tuyên truyền.

Công ty Điện lực Đồng Tháp cân đối các nguồn vốn của ngành điện, để thực hiện đầu tư cải tạo, phát triển lưới điện, đảm bảo cho người dân sử dụng điện chất lượng, an toàn; tăng cường hướng dẫn khách hàng sử dụng điện thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn điện theo quy định; tích cực hỗ trợ địa phương trong việc vận động các hộ dân lắp đặt thiết bị chống giật (ELCB); nghiên cứu triển khai thực hiện các giải pháp nhằm kéo giảm các sự cố lưới điện cao áp, tai nạn điện.

Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp, Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp phối hợp với Sở Công Thương và Công ty Điện lực Đồng Tháp thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hành lang an toàn lưới điện, sử dụng điện an toàn, giảm sự cố tai nạn điện; kịp thời phản ánh các vụ tai nạn điện để người dân biết, phòng ngừa.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Sở Công Thương và Công ty Điện lực Đồng Tháp trong việc triển khai tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên, đoàn viên và người dân tham gia thực hiện các biện pháp an toàn điện; vận động các doanh nghiệp, hỗ trợ các hộ dân nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn cải tạo hệ thống điện sau điện kế đạt tiêu chí điện nông thôn, lắp đặt thiết bị chống điện giật, đảm bảo an toàn điện, giảm tai nạn điện.

MN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn