Đề xuất giải pháp phục hồi sinh cảnh hoa Hoàng đầu ấn tại Vườn Quốc gia Tràm Chim

Cập nhật ngày: 16/06/2023 14:47:52

ĐTO - Ngày 16/6, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phục hồi sinh cảnh hoa Hoàng đầu ấn tại Vườn Quốc gia (VQG) Tràm Chim”, do VQG Tràm Chim chủ trì thực hiện.


Vườn Quốc gia Tràm chim đề xuất giải pháp phục hồi sinh cảnh hoa Hoàng đầu ấn

Theo VQG Tràm Chim, Hoàng đầu ấn là loài thực vật đặc trưng của vùng đất chua phèn nặng của vùng Đồng Tháp Mười. Đây cũng là sản phẩm du lịch đặc trưng để thu hút khách du lịch đến tham quan tại VQG Tràm Chim. Tuy nhiên, trong những năm qua, do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, sự thay đổi chế độ thuỷ văn của vùng… khiến một số loài thực vật đặc trưng tại VQG Tràm Chim có sự suy giảm, trong đó có quần xã Hoàng đầu ấn. Do đó, việc thực hiện đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phục hồi sinh cảnh hoa Hoàng đầu ấn (Xyris indica L.) tại VQG Tràm Chim” là rất cần thiết. Đề tài nghiên cứu này có ý nghĩa trong việc góp phần hỗ trợ công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại VQG Tràm Chim, giúp cho địa phương có được sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách khi đến tham quan tại đây.

Theo đó, đơn vị chủ trì thực hiện đề ra một số mục tiêu cụ thể cho đề tài như: thực hiện đánh giá hiện trạng quần thể Hoàng đầu ấn tại VQG Tràm Chim; xây dựng và triển khai các giải pháp phục hồi sinh cảnh hoa Hoàng đầu ấn; đề xuất giải pháp khả khi để mở rộng sinh cảnh Hoàng đầu ấn nhằm phục vụ công tác bảo tồn loài đặc trưng và phát triển du lịch sinh thái tại VQG Tràm Chim.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu, đề tài có ý nghĩa to lớn trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại VQG Tràm Chim. Theo đó, cơ quan chủ trì thực hiện đầy đủ mục tiêu, nội dung theo đúng thuyết minh; hoàn thiện một số thể thức và trích dẫn tài liệu chính xác, cần chỉnh sửa lại bố cục và báo cáo chi tiết… Các thành viên trong Hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài đạt mức khá và đề nghị cơ quan chủ trì thực hiện hoàn chỉnh bản báo cáo theo đúng thể thức…

MỸ LÝ

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn