Hỗ trợ dự án “Tuyển chọn giống mè có năng suất cao và phát triển kỹ thuật canh tác chuẩn tại tỉnh Đồng Tháp”

Cập nhật ngày: 24/08/2022 09:36:31

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Quyết định số 3139 về việc phê duyệt văn kiện Dự án “Tuyển chọn giống mè có năng suất cao và phát triển kỹ thuật canh tác chuẩn tại tỉnh Đồng Tháp” do Trung tâm Nông nghiệp Quốc tế Hàn Quốc (KOPIA) tài trợ.


Tham quan mô hình thí nghiệm giống mè tại xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh

Mục tiêu của dự án là xác định từ 2 - 3 giống mè có năng suất cao (trên 1,2 tấn/ha) và biện pháp kỹ thuật canh tác chuẩn thích hợp với điều kiện tỉnh Đồng Tháp; trình diễn mô hình sản xuất giống mè mới (qui mô 5ha/mô hình) và biện pháp kỹ thuật canh tác chuẩn phù hợp có hiệu quả kinh tế tăng hơn 12,5% so với sản xuất mè đại trà tại tỉnh Đồng Tháp; nâng cao năng lực sản xuất mè thông qua tổ chức hội thảo đầu bờ và tập huấn kỹ thuật quy trình sản xuất mè cho cán bộ kỹ thuật và nông dân vùng dự án.

Tổng kinh phí dự án là 129.787 USD (tương đương trên 3 tỷ đồng), trong đó vốn viện trợ không hoàn lại (do phía Việt Nam quản lý) là 100.000 USD, vốn đối ứng (do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp phát) là 29.787 USD.

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và Nước sạch nông thôn phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển đậu đỗ (thuộc Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) thực hiện Dự án tại huyện Cao Lãnh và huyện Lấp Vò từ năm 2022 - 2024.

Trí Nguyễn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn