Khai thác tiềm năng, lợi thế chương trình OCOP và phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 09/09/2022 18:40:38

ĐTO - Sáng ngày 9/9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025. Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, ông Nguyễn Phước Thiện - Giám đốc Sở NN&PTNT chủ trì.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đồng Tháp

Theo Bộ NN&PTNT, sau hơn 4 năm triển khai, Chương trình OCOP có sự lan tỏa mạnh mẽ, được tất cả các địa phương chủ động triển khai một cách hiệu quả và thành công, trở thành giải pháp được ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng NTM.

Đến tháng 8/2022, tất cả 63/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm, cả nước có 8.478 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, trong đó 65,4% sản phẩm 3 sao, 33,4% sản phẩm 4 sao, 1% sản phẩm tiềm năng 5 sao và 0,2% sản phẩm 5 sao. Đồng thời, có hơn 4.350 chủ thể OCOP, trong đó có 38,3% là hợp tác xã, 26,1% doanh nghiệp, 33,3% cơ sở sản xuất/hộ kinh doanh, còn lại là tổ hợp tác có sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.

Thời gian qua, Bộ NN&PTNT cũng triển khai hiệu quả Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu của chương trình là đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững…


Sản phẩm OCOP của tỉnh có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao thương, liên kết, hợp tác kinh doanh, quảng bá thương hiệu đến người tiêu dùng trong và ngoài khu vực thông qua Diễn đàn OCOP Đồng bằng sông Cửu Long - Đồng Tháp 2022

Tại Đồng Tháp, đến nay, có 65 điểm tham quan du lịch gắn với nông nghiệp và trải nghiệm làng nghề được thành lập và đi vào hoạt động đạt được một số kết quả khả quan. Qua đó, góp phần nâng cao chuỗi giá trị, gia tăng giá trị nông sản, tạo thêm việc làm ở nông thôn, mang lại nguồn thu ổn định cho nông dân.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan yêu cầu, thời gian tới, các địa phương tùy theo chức năng của mình xây dựng kế hoạch hành động tham gia chương trình một cách cụ thể, sáng tạo. Sắp xếp, tổ chức triển khai Chương trình OCOP và Chương trình Phát triển du lịch nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 tinh gọn, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Cùng với đó, bố trí nguồn ngân sách địa phương lồng ghép các nguồn vốn về tổ chức triển khai thực hiện chương trình, hỗ trợ đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm, điểm du lịch nông thôn gắn với xây dựng NTM; nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP, du lịch nông nghiệp, nông thôn phù hợp với định hướng và điều kiện thực tế của địa phương...

KHÁNH PHAN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn