Nâng cao đời sống Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 05/10/2023 05:19:31

http://baodongthap.com.vn/database/video/20231005052058DT3-2.mp3

 

ĐTO -  “Tỉnh luôn chia sẻ, quan tâm, tạo điều kiện để các địa phương hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM), tuy nhiên, quan điểm của tỉnh là phải đủ điều kiện mới công nhận. Địa phương nào được công nhận NTM thì điều kiện sống về vật chất, tinh thần của người dân phải được nâng lên”. Đây là nhấn mạnh của Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong tại chuyến kiểm tra tiến độ xây dựng huyện NTM tại huyện Lai Vung, Lấp Vò vào cuối tháng 9 vừa qua.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong (thứ 4 từ trái sang) kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình giao thông của huyện Lai Vung

Tỷ lệ hài lòng của người dân đạt trên 90%

Báo cáo về tiến độ xây dựng huyện NTM, ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện Lai Vung, cho biết, xác định xây dựng NTM là Chương trình mục tiêu Quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, huyện đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện. Đến nay, sau nhiều nỗ lực, huyện có 11/11 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM; xã Tân Dương và Tân Thành đạt chuẩn NTM nâng cao. Đối với tiêu chí huyện NTM, đến nay, huyện Lai Vung đạt 5/9 tiêu chí, còn 4 tiêu chí chưa đạt gồm: quy hoạch, giao thông, y tế - văn hóa - giáo dục, môi trường. Với các tiêu chí chưa đạt, UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình, hạ tầng NTM. Đồng thời chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp chặt chẽ với UBND các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động sức dân để thực hiện các tiêu chí. Huyện phấn đấu hoàn thành tiêu chí huyện NTM vào cuối năm 2023.

Ông Nguyễn Văn Út - Bí thư Huyện ủy Lấp Vò, cho biết, thực hiện chương trình xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, địa phương đạt được những kết quả tương đối toàn diện. Diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Đến nay, huyện Lấp Vò có 12/12 xã đạt chuẩn NTM; 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và đạt 8/9 tiêu chí huyện NTM. Huyện phấn đấu hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM trong năm 2023.

Điều đáng ghi nhận ở 2 địa phương đó là, qua thống kê về kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM ở các xã, đại đa số hộ dân đồng tình, hài lòng với quá trình tổ chức thực hiện xây dựng NTM của huyện với tỷ lệ đạt trên 90%; tất cả các tiêu chí đều có tỷ lệ hài lòng đạt từ 90% trở lên; số phiếu chưa hài lòng chiếm tỷ lệ thấp.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong (thứ 3 từ trái sang) cùng Đoàn công tác đến khảo sát thực tế Dự án xử lý nước thải tập trung thị trấn Lấp Vò

Xây dựng nông thôn mới phải thực chất

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, chương trình xây dựng NTM ở 2 địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Trong đó, khó khăn chung của các huyện là việc đánh giá chỉ tiêu 5.4 “Trung tâm giáo dục nghề nghiệp đạt kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp” và việc đầu tư nhà máy xử lý nước thải tập trung thực hiện còn chậm; một số tiêu chí mới trong Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021 - 2025 cần có thời gian để tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện như: tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe, tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa, tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử...

Đánh giá lại những kết quả cụ thể trong xây dựng NTM của tỉnh thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong ghi nhận sự nỗ lực của các địa phương trong việc triển khai thực hiện chương trình. Mặc dù các tiêu chí huyện NTM theo Bộ tiêu chí mới thay đổi theo hướng khó hơn, yêu cầu cao hơn nhưng các địa phương nỗ lực và đã đạt được các kết quả như hiện nay là một sự cố gắng rất cao. Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong mong muốn các địa phương tiếp tục phát huy những ưu điểm để đạt được kết quả cao hơn trong thời gian tới.


Huyện Lấp Vò đã tạo ra nhiều sản phẩm đặc trưng mang bản sắc riêng của địa phương, điển hình như tái hiện “chợ ma” Định Yên

Để đạt được mục tiêu huyện NTM theo kế hoạch đề ra, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong yêu cầu, sau buổi kiểm tra của Đoàn công tác, các địa phương phải đặt lại lộ trình, có sự tập trung tốt hơn; tăng cường cơ chế phối hợp với các sở, ngành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phần việc còn lại; phát huy hệ thống cộng đồng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các thiết chế cộng đồng tham gia mạnh mẽ, chủ động, tích cực, hiệu quả trong các nội dung chương trình NTM. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các sở, ngành có cơ chế đặc biệt trong việc hỗ trợ các địa phương tiếp cận, giải quyết hồ sơ, cũng như đẩy nhanh thực hiện các công trình giao thông của các huyện để đạt được mục tiêu đề ra.

“Quan điểm của tỉnh là luôn chia sẻ, quan tâm và tạo điều kiện để các địa phương trong quá trình xây dựng NTM nhưng cũng không chạy theo thành tích mà việc xây dựng NTM phải đi vào thực chất, địa phương nào được công nhận NTM thì điều kiện sống về vật chất, tinh thần của người dân phải được nâng lên” - Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững tỉnh, đến nay, toàn tỉnh có 109 xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM (đạt 94,78%); có 18 xã được công nhận xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao (đạt 52,94%); 5 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ NTM gồm 3 TP: Sa Đéc, Cao Lãnh, Hồng Ngự và 2 huyện: Tháp Mười, Cao Lãnh. Ước đến cuối năm 2023 có thêm 3 huyện đạt chuẩn NTM, đạt 60% so với chỉ tiêu đề ra.

MN

Gửi bình luận của bạn