Ngành Ngân hàng tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh

Cập nhật ngày: 08/03/2023 03:34:55

ĐTO - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh Đồng Tháp (NHNN-ĐT) vừa có văn bản yêu cầu các Chi nhánh ngân hàng thương mại tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.


Ký kết bản giao ước giữa 15 Chi nhánh ngân hàng thương mại với Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh Đồng Tháp, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Theo đó, NHNN-ĐT yêu cầu các Chi nhánh ngân hàng thương mại tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp đồng hành hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp (DN) có phương án, dự án sản xuất kinh doanh khả thi tiếp cận vốn vay ngân hàng để phát triển sản xuất kinh doanh; thường xuyên gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với DN để nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ nhằm xử lý kịp thời, tạo sự chia sẻ, thấu hiểu và đồng hành.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần quan tâm tiếp cận các đối tượng khách hàng là DN nhỏ và vừa, DN khởi nghiệp, hướng dẫn, tư vấn các DN này tiếp cận các gói tín dụng đặc thù để phát triển sản xuất kinh doanh, triển khai dự án hiệu quả. Trường hợp DN không đủ điều kiện để xét duyệt cho vay, yêu cầu cán bộ nhân viên phụ trách tại đơn vị phải giải thích rõ ràng, thỏa đáng, tạo sự đồng thuận từ DN.

NHNN-ĐT cũng yêu cầu các Chi nhánh ngân hàng thương mại phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay của DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; chấp hành nghiêm các quy định về lãi suất cho vay, quy định về cho vay và cung ứng các dịch vụ bảo hiểm theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nuớc Việt Nam, NHNN-ĐT. Đồng thời thực hiện đúng quy định của pháp luật về dịch vụ bảo hiểm, tách bạch giữa việc bán bảo hiểm và cho vay; khách hàng tự nguyện, tự quyết định trong việc mua bảo hiểm của mình (trừ những trường hợp phải mua theo quy định của pháp luật).

NHNN-ĐT cũng yêu cầu Chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn thống nhất triển khai nội dung bản giao ước và phối hợp giữa Chi nhánh ngân hàng thương mại với NHNN-ĐT, Hiệp hội DN tỉnh trong việc thực hiện hỗ trợ người dân, DN phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, các Chi nhánh ngân hàng thương mại phải quán triệt đến cán bộ, nhân viên nắm vững kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, các chủ trương, chính sách liên quan đến hoạt động tín dụng, nhất là chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP để giải đáp rõ ràng, chính xác cho khách hàng. Tiếp tục quán triệt cán bộ, nhân viên chấp hành nghiêm quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng, kịp thời chấn chỉnh các trường hợp có thái độ, hành vi gây khó khăn, phiền hà cho khách hàng; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chèn ép, bắt buộc khách hàng vay mua bảo hiểm...

NHẬT NAM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn