Phổ biến những điểm mới trong Luật Hợp tác xã năm 2023

Cập nhật ngày: 17/11/2023 11:56:42

Ngày 17/11, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Đồng Tháp tổ chức lớp tập huấn, phổ biến những điểm mới trong Luật HTX năm 2023 cho các HTX trên địa bàn tỉnh.


Ông Lê Quang Cường - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Đồng Tháp
 phổ biến những điểm mới trong Luật Hợp tác xã năm 2023 đến các hợp tác xã

Tại buổi tập huấn, ông Lê Quang Cường - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Đồng Tháp phổ biến về những điểm mới trong Luật HTX năm 2023 như: kết cấu Luật HTX năm 2023; phạm vi điều chỉnh và bổ sung đối tượng áp dụng Luật HTX; các quyền của HTX, liên hiệp HTX; chính sách của Nhà nước về phát triển tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX…

Thông qua lớp tập huấn đã bổ sung, cập nhật kiến thức về kinh tế tập thể, HTX cho các thành viên. Từ đó góp phần trong công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế tập thể; củng cố, giữ vững và nâng cao tiêu chí 13 trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

MN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn