Huyện Lai Vung

Quyết tâm xây dựng hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới

Cập nhật ngày: 14/09/2023 17:14:16

ĐTO - Những năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Lai Vung đạt nhiều kết quả quan trọng; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.


Huyện Lai Vung thực hiện hiệu quả Đề án bảo tồn vườn quýt hồng giai đoạn 2020 - 2024 nhằm vực dậy loại cây thế mạnh

Thời gian qua, huyện xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị với mục tiêu xây dựng NTM nhằm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng mức hưởng thụ về vật chất và tinh thần của người dân. Đến nay, chương trình xây dựng huyện đạt chuẩn NTM của địa phương đạt được những kết quả tương đối toàn diện. Huyện duy trì 11/11 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM; trong đó, xây dựng và nâng cao chất lượng 2 xã được đạt chuẩn NTM nâng cao (xã Tân Dương, Tân Thành). Đồng thời tập trung đầu tư, hỗ trợ các xã: Tân Phước, Vĩnh Thới, Phong Hòa đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023.

Về tiến độ thực hiện các tiêu chí huyện NTM, đến nay, huyện đạt 5/9 tiêu chí gồm: tiêu chí 3 về thủy lợi và phòng, chống thiên tai; tiêu chí 4 về điện; tiêu chí 6 về kinh tế; tiêu chí 8 về chất lượng môi trường sống và tiêu chí 9 về hệ thống chính trị - an ninh trật tự - hành chính công. Phấn đấu đến cuối năm 2023, huyện hoàn thành các tiêu chí và hồ sơ minh chứng huyện NTM đề nghị tỉnh xem xét.

Thời gian qua, các ngành, các cấp của huyện tập trung khai thác tốt thế mạnh về nông nghiệp của địa phương. Trong đó, huyện tập trung triển khai Đề án chuyển đổi số ngành nông nghiệp, nhân rộng diện tích ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc và mã số vùng trồng. Nhờ vậy, cơ cấu cây trồng, vật nuôi dần chuyển sang các loại cho giá trị cao; các mô hình khuyến nông đang phát huy hiệu quả. Huyện triển khai, củng cố và phát triển các mô hình, chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản gắn với truy xuất nguồn gốc. Trong đó, duy trì các mô hình đã thực hiện liên kết tiêu thụ cây ăn trái, hoa màu với diện tích hơn 101ha/160ha (đạt 63,3%); có 240,87/290ha cây ăn trái, rau màu sản xuất theo quy trình VietGAP, đạt 83,1%, tăng 42,9ha so với cùng kỳ.

Về sản xuất gắn với truy xuất nguồn gốc, toàn huyện được cấp 80 mã số vùng trồng với diện tích 3.142ha (tăng 72 vùng so với năm 2022, tăng 2.877ha). Thời gian qua, huyện tích cực thực hiện Đề án bảo tồn vườn quýt giai đoạn 2020 - 2024, trong đó đã hỗ trợ 294 hộ, diện tích 172,36/546,63ha, đạt 31,5% theo chỉ tiêu đề án và đạt 56,2% theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Thực hiện Chương trình OCOP, huyện tiếp tục duy trì 26 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận đạt sản phẩm OCOP (25 sản phẩm đạt 3 sao và 1 sản phẩm đạt 4 sao); năm 2023, phát triển thêm 6 sản phẩm.

Xác định thu nhập bình quân đầu người là một trong những tiêu chí quan trọng nhằm thúc đẩy hoàn thành các tiêu chí khác trong xây dựng NTM. Do đó, ngay từ khi triển khai xây dựng NTM, xã Vĩnh Thới tập trung thực hiện nhiều giải pháp tích cực, quyết liệt nhằm nâng cao thu nhập bình quân đầu người, giảm tỷ lệ hộ nghèo góp phần hoàn thành tiêu chí về thu nhập trong xây dựng NTM.

Ông Lê Hồng Phúc - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thới, cho biết: “Xây dựng NTM ở địa phương hoàn thành tốt với tất cả tiêu chí. Trong đó, tiêu chí thu nhập được hiện thực hóa thông qua việc tận dụng lợi thế nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao. Cùng với đó, xã đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng; áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất; xây dựng, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng gắn với bảo vệ môi trường... Điều này góp phần nâng cao giá trị tiêu chí thu nhập để tạo điều kiện cho người dân thoát nghèo. Từ đó, người dân sẽ chung tay với địa phương cùng xây dựng NTM với các tiêu chí giao thông; an sinh xã hội... ”.

Ông Nguyễn Hữu Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Lai Vung, cho biết: “Thời gian qua, việc xây dựng NTM của huyện đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, phải kể đến là kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn không ngừng phát triển, được nâng cấp, cứng hóa, hệ thống đèn chiếu sáng, cổng, ngõ được xây dựng, cảnh quan môi trường, diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp hơn; hệ thống thủy lợi được nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất; bảo vệ môi trường. Từ đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Trong thời gian tới, huyện thực hiện tổng hợp hồ sơ minh chứng hoàn thành các tiêu chí huyện NTM. Phấn đấu trong tháng 10 sẽ hoàn thành hồ sơ, thủ tục hồ sơ xây dựng huyện NTM”.

NHẬT NAM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn